Jak vybrat střechu

Pálená střešní krytina Tondach
Při výběru nové střechy je třeba se věnovat zejména třem hlavním vlastnostem. Funkčnosti, životnosti a vzhledu. Nová střecha by měla samozřejmě co nejlépe plnit svůj funkční účel, který je výrazně ovlivněn klimatickými podmínkami. Určitě budeme chtít, aby vydržela co nejdéle. Navíc je střecha výrazným architektonickým prvkem domu, který může výrazně ovlivnit jeho celkový vzhled.

Na co dbát při výběru střechy

Výběr vhodného typu střechy závisí na klimatických podmínkách, prostorovém řešení a vzhledu.
Důležité jsou tyto parametry:
 • Správná orientace střechy ke světovým stranám ušetří energii potřebnou k vytápění.
 • Tvar střechy – čím jednodušší tvar střechy, tím méně údržby je potřeba (zanášení úžlabí listím).
 • Vhodnost tvaru střechy ve stávající zástavbě.
 • Cena střechy se u složitějších tvarů střechy může zvýšit i dvojnásobně.

Nejběžnější typy střech

 • Sedlová
  Jde o jednoduché střechy bez nároků na dodatečnou údržbu se sklonem 25 – 35 stupňů. Výhodou je maximální možnost využití podkroví. Rozdílnou výškou hřebene lze střešní plochy spojovat a usazovat do výškových úrovní – např. kopírovat terén. Přesahy střechy chrání fasádu, okna a dveře před povětrností.Sedlová střecha je vhodná pro využití v nepříznivých klimatických podmínkách, např. na horách (minimum prostupů, vikýřů – komplikovaný tvar přináší nároky na kvalitu detailů).
 • Valbová
  Jedna z nejoblíbenějších typů střech. Je vhodná pro bungalovy. Vzhledem ke zkoseným střešním plochám bývá podkroví nižší, při sklonech na hranici 20 stupňů minimální.
 • Pultová
  Bývá navrhována u pasivních (nízkoenergetických) domů. Sklon střechy bývá nižší, okolo 20 stupňů. Jedná se o nejlepší řešení z hlediska tepelných ztrát, pokud je zvolena správná orientace střešní plochy. Pultová střecha je vhodná pro využití v nepříznivých klimatických podmínkách, např. na horách.

Čtěte také