V letošním ročníku soutěže představilo své práce celkem 77 třeťáků a 52 čtvrťáků. Z těchto 129 studentů se 46 zapojilo do části soutěže s použitím produktů Tondach.

Ocenění v prvním soutěžním kole

Ocenění studenti se mohou těšit na finanční odměnu a čestná uznání. Studenti umístění v rámci své školy obdrží na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč, a to v obou soutěžních kategoriích. Studenti vybraní v rámci speciálního ocenění společnosti Tondach získají 1.000 Kč v obou soutěžních kategoriích.
Spolu se studenty získají peněžní odměnu také odborní pedagogové, kteří studenty vedli, a školy, jejichž studenti byli oceněni.

Všechny oceněné projekty postupují automaticky do druhého celostátního kola.

V tomto druhém kole se hodnocením bude zabývat odborná porota  složená z doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, zástupců společností Wienerberger a Tondach a zástupců mediálních partnerů soutěže.
 
 

Vyhlašovat budeme opět na veletrhu FOR ARCH

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže proběhne i letos v rámci veletrhu FOR ARCH 2017 v expozici společnosti Wienerberger.

Štěpán Marek - Soutěžní panel v soutěži středních škol stavebních 2017
Jan Vařečka - Soutěžní panel v soutěži středních škol stavebních 2017
David Strmeň - Soutěžní panel v soutěži středních škol stavebních 2017

Čtěte také