Prohlášení k programům a volitelným rozšířením, CAD detailům

Prohlášení

Informace o CAD detailech a technických informacích

CAD detaily slouží jako podklad pro projektanty a realizační firmy a obsahují doporučené zabudování výrobků Porotherm a Terca Klinker do stavby. Tato doporučení vychází ze současného stavu poznatků ověřených v praxi. Změny technických údajů vyhrazeny.

Informace o programech

Předkládaná prezentace obsahuje komponenty a programy, které lze instalovat na lokální výpočetní prostředek uživatele k tomu, aby je mohl libovolně používat.

Prohlášení

Výrobce obsahu informačních zdrojů WEB Server (CD ROM) Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. - společnost IKA DATA spol. s r.o. - prohlašuje, že distribuce všech zde uvedených programových produktů není v rozporu s autorským zákonem.

Tyto produkty jsou buď  v majetku společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., nebo jsou  přímo označené jako volně šiřitelné anebo je jejich šíření upraveno smlouvou, která tuto činnost umožňuje.

Všechny zde uvedené programové produkty byly podrobeny antivirové kontrole na úrovni znalostí o virech v době jejich výroby. Vzhledem k ověření fukceschopnosti produktu na různých výpočetních systémech považujeme používání všech produktů za bezpečné. Nemůžeme však převzít zodpovědnost za změněné či klonované verze, stejně tak nemůžeme převzít stoprocentní zodpovědnost za funkceschopnost všech zde nabízených produktů na všech výpočetních systémech. Předpokládáme, že uživatel anebo správce jeho výpočetních prostředků udržuje instalované systémy aktuální a zabezpečené. Nicméně se rádi dozvíme o Vašich případných problémech a uděláme vše proto, abychom je vyřešili. V takovém případě využijte prosím kontaktních a elektronických adres pro komunikaci.

Technické a programové předpoklady

Informační zdroje jsou zpracovány technologií WEB serveru a tenkého klienta a jsou primárně určeny pro použití na počítačích typu PC s operačními systémy Windows ve verzích 98/2000/2003/XP. Základním předpokladem zobrazení prezentace je, že Vaše PC má instalovaný nějaký prohlížeč obsahu Internetu, např.  (Internet Explorer - dále IE - v aktuální verzi). Máte-li instalován některý jiný prohlížeč obsahu Internetu, se stejnými schopnostmi a dokonce  máte-li jej instalován na jiném operačním systému, bude prezentace s největší pravděpodobností  také funkční.

Některé části prezentace, jsou předkládány ve formátech, které na straně uživatele vyžadují prostředky pro prohlížení audia a videa, k prezentaci formátů Macromedia Flash, Acrobat PDF, či ke správné prezentaci CAD vektorových obrázků (tzv. DWF formát), apod. Protože moderní výpočetní prostředky obvykle mají tato rozšíření nainstalována, nepotřebuje v takovém případě uživatel instalovat nic. Z toho důvodu instalaci rozšiřujících  komponent ponecháváme zcela na uživateli.

Kontakt na výrobce

Vzniknou-li při práci s těmito programy nějaké problémy případně budete-li mít jakékoliv problémy s instalací těchto produktů, zašlete váš e-mail s popisem chyby na adresu: wiener@ika.cz. Vynasnažíme se vám pomoci.

Čtěte také