--- Soutěž ukončena ---

Společnost Wienerberger si vás dovoluje pozvat k účasti v ideové architektonické soutěži e4 cihlový dům budoucnosti, která byla vyhlášena dne 24. 2. 2017. Vytvořte architektonický ideový návrh rodinného domu, který odpovídá parametrům pro projektování a výstavbu rodinných domů po roce 2020 a je v souladu s ideou konceptu e4 společnosti Wienerberger. Získejte první cenu v hodnotě 150 000 Kč a váš vítězný projekt bude realizován.
Rodina u domu
Do architektonické soutěže „e4 – cihlový dům budoucnosti“ je zakomponována myšlenka konceptu e4, který shrnuje kvality bydlení v domech s keramickou obálkou. e4 představuje vizi společnosti Wienerberger pro ekologické a do budoucna orientované, moderní bydlení z pálených stavebních materiálů - cihelného systému Porotherm, střešní krytiny Tondach případně lícového zdiva Terca. Koncept e4 je tvořen čtyřmi elementy – „e“ představujícími hlavní výhody domů s keramickou obálkou.

Způsob a termín podání soutěžních návrhů přihlašovaných do soutěže

Soutěžní návrhy je možné předat osobně, kurýrem nebo poštou v neporušeném, neprůhledném a zalepeném obalu (bez označení a identifikace odevzdávajícího anebo s odesilatelem Českou komorou architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1) do sekretariátu soutěže na adrese:
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10.
Soutěžní návrhy mohou být sekretariátu soutěže předávány:
  • osobně nebo kurýrem 15. května 2017 (pondělí), v době od 9.00 do 16.00hod.,
  • poštou s datem poštovního razítka nejpozději 15. května 2017,
  • po dohodě se sekretariátem soutěže i v jinou dobu před závazným termínem předání.

Energie

Postavit dům z cihlového zdicího systému a pálené střešní krytiny znamená, že v součinnosti s dalšími sofistikovanými technologiemi lze dosáhnout jeho nejvyšší (až nulové) energetické účinnosti. Díky inovativnímu tepelnému systému minimalizuje cihlový dům celkovou spotřebu energie a splňuje veškeré příslušné požadavky, včetně přísných energetických norem definovaných Evropskou unií, které vstoupí v platnost v roce 2020. Díky velmi dobré schopnosti tepelné akumulace a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálů je možné snižovat celkové energetické nároky, tím lze souběžně zabezpečit tepelnou pohodu uvnitř stavby.

Emoce a zdraví

Domov z keramických materiálů umožňuje vysokou úroveň bydlení, a to z hlediska zdraví, pohodlí, bezpečí i estetiky. Přírodní keramické materiály nevylučují žádné škodlivé látky a mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Díky nim se ve stavební konstrukci neakumuluje vlhko ani bakterie, netvoří se plísně či hniloba. Bydlení v domě z keramických stavebních prvků je tak zdravé a komfortní. Přírodní keramické materiály jsou navíc krásné a nadčasové. Z pálených materiálů lze tvořit individuální architektonické řešení.

Ekonomie

Stavba rodinného domu z keramického stavebního materiálu je rozumnou investicí. Moderní zdivo je totiž ověřenou a dobře známou stavební technologií, která v kombinaci s inovativními výrobky a způsoby instalace pomáhá snižovat náklady na realizaci stavby. Cihlové domy se střechou z pálených tašek mají navíc velmi dlouhou životnost – více než 100 let – a umožňují výhodné provozní náklady. Cihlový dům je rozumnou investicí.

Ekologie

Cihly, pálené střešní tašky Tondach či keramické lícové cihly a dlažby z produkce společnosti Wienerberger jsou vyrobeny z přírodních surovin. Tyto suroviny, zejména jíl, patří mezi dostupné zdroje a získávají se s maximálním ohledem na životní prostředí. Cihlářské produkty jsou vyráběny převážně regionálně. Tím dochází k podpoře lokální zaměstnanosti a menšímu zatížení dopravou. To z nich dělá trvale udržitelné výrobky, šetrné životnímu prostředí.

Čtěte také