Kladecí plán stropu

Kladecí plán stropu
Objednání kladecího plánu stropu

Postup objednání

  1. Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci – stavební část (půdorysy, řezy, krov) v tištěné nebo lépe v elektronické podobě (optimální formát dwg, vhodný i PDF).
  2. Předat podklady technickému poradci či oblastnímu manažerovi dle oblasti. Kontakty na www.porotherm.cz/kontakty.
  3. Kladecí plán obdrží zákazník v elektronické podobě ve formátu PDF včetně výkazu materiálu. V případě, že kladecí plán je součástí placené služby statika, je zákazníkovi dodán ve vytištěné podobě.

Kdo poskytuje

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
  • technický poradce (TP)
  • oblastní manažer (OM)

Čtěte také