Knihovní prvky POROTHERM pro ArchiCAD

Připraveno pro verzi ArchiCAD 14CZ

Knihovna POROTHERM 14

Knihovna je z hlediska použití rozdělena do dvou částí:
  1. část – „konstrukční“ obsahuje tyto knihovní prvky: překlady 7, překlady VARIO, překlady 11,5 a 14,5, stropní nosníky POT, stropní vložky MIAKO a věncovku VT8.
  2. část - "rozpočtová" se zabývá výkazy - knihovnou parametrů pro vykazování počtu tvarovek na obvodové a vnitřní zdi, včetně malt a pěny pro zdění.
Celé nastavení všech knihovních prvků je přepracováno do grafické podoby pro jednoduché a rychlé nastavení. Je možné nastavit jak půdorysné, tak prostorové parametry včetně nastavení automatických popisů.

Čtěte také