Knihovny Porotherm pro ArchiCAD a Revit

Připraveno pro verze ArchiCAD 18 až 22 a Revit 2015 až 2019

Knihovna

Knihovna je z hlediska použití rozdělena do tří částí:
  1. část - „konstrukční“ obsahuje tyto knihovní prvky: překlady KP 7, překlady Vario UNI, překlady KP 11,5 a 14,5, stropní trámy POT, stropní vložky MIAKO PTH / MIAKO BN a věncovky VT Profi.
  2. část - „rozpočtová“ se zabývá výkazy – knihovnou parametrů pro vykazování počtu tvarovek na obvodové a vnitřní zdi, včetně malt, pěny a lepidla pro zdění.
  3. část - „skladby“ obsahuje přednastavené skladby pro obvodové a vnitřní zdivo.
 
Celé nastavení všech knihovních prvků je přepracováno do grafické podoby pro jednoduché a rychlé nastavení. Je možné nastavit jak půdorysné, tak prostorové parametry včetně nastavení automatických popisů.

Čtěte také