Odolnost a trvanlivost pálené tašky

Pálená střešní krytina Tondach
Volba střešní krytiny je klíčovým faktorem k trvanlivosti a odolnosti celé střechy. Proto je velice důležitá správná volba materiálu, který bude pro použit.

Dlouhá životnost a stálobarevnost

Tradiční pálenou střešní krytinu volí většina stavitelů nejen pro samotný vzhled, ale především pro její vlastnosti, které jsou považovány za samozřejmé. Aby výsledná střecha naplnila očekávání a krytina vydržela skutečně dlouhá desetiletí, je třeba, aby správně proběhl celý proces od zpracování vstupní suroviny pro výrobu pálené tašky, přes samotnou výrobu krytiny, až po dobře provedenou pokládku.

Kvalitně připravená surovina je předpokladem pro vznik kvalitní tašky

Výslednou kvalitu tašek ovlivňuje už samotná surovina - hlína, která je fyzikálními procesy upravována tak, aby měla ideální vlastnosti nutné pro další zpracování. Během tohoto procesu dochází mimo jiné také k přimíchání přírodních pigmentů pro oživení a standardizaci přirozeného odstínu. Výsledkem takového zpracování je ekologická surovina konstantních vlastností, která umožňuje jak správné formování výlisku, tak finální vypálení tašky.
Během vypálení při teplotách vyšších než 1 000°C dochází k zušlechtění tašky, čímž krytina získává své základní vlastnosti, pro které je ceněna, a které předurčují dlouhověkost tašek.

Engoba a glazura - způsob povrchové úpravy tašek

Pálená střešní krytina našeho největšího výrobce TONDACH se vyrábí v celé řadě kombinací modelů, povrchových úprav a barevných provedení. Povrchové úpravy pálené tašky můžeme rozdělit do třech základních kategorií:
  • Režná
    Barva povrchu takovéto pálené tašky vzniká pálením a odvíjí se od charakteru suroviny. Režná pálená taška není nijak chemicky přibarvována, barva se mění pouze případným mícháním surovin („hlíny“).
  • Engoba
    Engoba znamená matný, matně lesklý až lesklý povrch. Jedná se o speciálně upravený jílový kal, do kterého jsou podle požadované barvy přimíchávány příslušné minerály či oxidy kovů. Tzv. Jílová břečka se nanáší na ještě nevypálenou tašku. Děje se tak pomocí namáčení, přelévání, rozprašování nebo stříkání.
  • Glazura
    ​Při glazurování je na povrch tašky je podobně jako u engobování před výpalem nanesena vrstva jílové břečky – obsahuje ovšem větší množství křemičitých látek – skla. Výsledkem je po výpalu taška pokrytá uzavřenou, tvrdou sklovitou vrstvou.

Tradiční pálená taška je zcela přírodním produktem

Stejně jako u režného provedení, ani u engoby a glazury nejsou pro výrobu tradiční pálené tašky použity žádné chemické úpravy – jedná se o nanesení jen a pouze přírodních materiálů. Pálená taška je tak nanejvýš ekologickým a 100% přírodním produktem, a to jak při procesu výroby, během dlouhých desetiletí užívání i při její recyklaci.

Jaké volit střešní doplňky

Ke každému modelu, povrchové úpravě a barevnému provedení pálené střešní tašky se rovněž vyrábí ucelená kolekce střešních doplňků. Jde o hřebenáče, prostupové tašky nebo anténní prostupy apod. A proč je dobré dát raději přednost keramickým střešním doplňkům před plastovými? Keramické střešní doplňky jsou oproti obdobným výrobkům z plastu výhodnější proto, že jsou nejen stálobarevné a odolné proti UV záření, ale zabezpečují také dokonalou těsnost proti vodě a větru. Navíc díky tomu, že se jedná o stejný materiál, na střeše působí jednotně a plní tak i funkci estetickou.

Čtěte také