Pálená taška

Textura střechy Tondach s obloukovým vikýřem
Pálená nebo také keramická taška je jedním z nejstarších druhů střešní krytiny. Velký rozmach zaznamenává s rozvojem průmyslu, kdy v 19. století byla vyvinuta taška drážková, jako produkt šetrný k životnímu prostředí a zároveň s výbornými izolačními vlastnostmi.

Kdy je vhodné použít pálenou tašku

Pálenou tašku lze použít všude tam, kde je střecha sedlová, valbová, polovalbová, pultová, stanová, mansardová.

Podle sklonu lze použít pálenou tašku již od 12°. Nadmořská výška pro výstavbu obytných objektů nemá vliv na pálenou krytinu a je proto vhodná díky vysoké mrazuvzdornosti i do vyšších poloh.

Vlastnosti pálené krytiny

Pálené tašky se vyrábí z klasického přírodního a ekologického materiálu z keramické hlíny.

Velkou výhodou pálených tašek je vzhledová, barevná stálost a dlouhá životnost.

Pálené hlíny neobsahují žádné škodlivé přísady a dají se snadno recyklovat.

Pálený střep má vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a příznivý součinitel prostupu vodních par.

Povrchové úpravy pálených tašek

Engoba je barevná povrchová úprava u pálených tašek. Vyznačuje se matnou, až polomatnou povrchovou úpravou.

Jedná se o tenký povlak z keramické směsi vhodného složení (vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa), který se nanáší na vysušenou tašku. Takto upravený výrobek se následně vypaluje.

Glazura je barevná povrchová úprava, která se vyznačuje vysokým leskem střešních tašek. Upravuje se stejně jako engoba, ale rozplavené jíly obsahují větší podíl sklovitých směsí a tašky jsou díky tomu lesklé.

Glazura nejenže výrobek zušlechťuje na nejvyšší možnou míru, navíc ho zpevňuje a chrání. Střecha s takovou úpravou zůstává po celou dobu životnosti stejná i v důsledku toho, že každý déšť provede tzv. “údržbu“. Povrch opláchne od prachu a případných dalších nečistot.

Speciální tašky, tzv. doplňkové

Tondach nabízí mnoho doplňujících prvků, které jsou nezbytnou součástí každé střechy.

Základem jsou tzv. větrací tašky, jejichž cílem je:

  • Odvádění vnější vlhkosti proniklé střešní krytinou
  • Odvádění kondenzační vody tvořící se na rubové straně krytiny
  • Odvádění vnitřní vlhkosti pronikající z obytných prostor (kuchyň, koupelna)
  • Vyrovnání rozdílů v teplotě konstrukcí, což vede k odstranění napětí v materiálech
  • Odvádění nahromaděného tepla ve střeše ze slunečního záření
  • Zrovnoměrnění teploty ve střešním plášti, což např. způsobuje na zasněžené střeše rovnoměrné odtávání

Chybí-li větrací systém, zůstává střešní plášť i celá konstrukce déle vlhká a jsou tak ohroženy všechny prvky konstrukce střechy. Může tak být zkrácena trvanlivost a narušena funkčnost celého pláště.

Pro estetický vzhled a správnou funkčnost střešního pláště se vyrábí i další keramické prvky v barvě krytiny jako okrajové tašky, větrací tašky pro připojení hřebene, tašky prostupové vč. větracích komínků, prostupy na anténu či satelit. Dalšími prvky jsou tzv. ukončovací a to hřebenáče, jak klasické tak rozdělovací a ukončovací.

Důležitým prvkem jsou na střeše tašky protisněhové, jejich účelem je zadržet sníh na ploše střechy, aby rovnoměrně odtával a zabránil sesuvu sněhových lavin.

Ceny pálených tašek

Cena pálené krytiny se může jevit vyšší než u jiných typů krytin. Tento rozdíl však smazává svými vlastnostmi a dlouhou životnosti. Slevovými akcemi se však i přes vysoké výrobní náklady velmi přibližuje ceně ostatních skládaných krytin.

Z toho plyne, že srovnáváme-li pálenou krytinu s betonovou, srovnáváme nesrovnatelné jak v kvalitě, povrchových úpravách, tak i v ceně.

Nejlevnější – obvykle se jedná o vybrané modely v režném provedení jako Brněnka 14 režná a Hranice 11 režná

Standard – zde se jedná především o tašky s povrchovou úpravou engoba jako Samba 11, Stodo 12, Brněnka 14.

Speciální – svým tvarem i barvou vyhovují pokrytí historických a památkových objektů, jsou to především Francouzská 12, Románská 12, Falcovka 11, Bobrovka, Prejz malý i velký.

Exkluzivní – Tondach též nabízí modely tašek, které lze bez ostychu označit jako exkluzivní – Samba 11 hnědá glazura, Stodo 12 Amadeus natur glazura, Figaro Deluxe. Tyto modely mají buď ojedinělý tvar, speciální barevnou úpravu povrchu a nebo obojí.

Čtěte také