Porotherm AKU Profi - Broušené akustické zdivo

Porotherm 25 AKU Z Profi
Cihly s výbornou ochranou proti hluku, vysokou pevností a s možností rychlého zdění na tenkovrstvou maltu.

Poslání cihel AKU Profi

Akustické cihly Porotherm AKU Profi si nekladou za cíl svými zvukoizolačními vlastnostmi překonat stávající sortiment akustických cihel Porotherm. 
Posláním těchto cihel je vhodně doplnit sortiment při použití technologie zdění z broušených cihel Porotherm Profi na maltu pro tenké spáry. Právě tato technologie zdění je důvodem pro jediné použitelné řešení styčné spáry mezi cihlami - cihly jsou opatřeny systémem per a drážek bez kapes pro vyplnění zdicí maltou, která se při provádění zdiva z broušených cihel nepoužívá.

Výhody cihel AKU Profi

  • výrazně lepší akustika než cihly Porotherm Profi o 5 - 7 dB
  • vyšší pevnost cihly o 30%
  • možnost vrtání do zdiva s příklepem
  • vyšší pevnost kotvení hmoždinek o 50%
  • vyšší tepelná kapacita a tím i tepelná setrvačnost stěny
  • možnost rychlého zdění na tenkovrstvou maltu
  • není nutné si hlídat výškový modul pro kotvy u staveb z cihel Profi

Tyto cihly nejsou určené pro jednovrstvé mezibytové stěny v bytových domech.

 

Čtěte také