Porotherm S Profi - Broušené soklové cihly

Porotherm S Profi - Broušené soklové cihly
Pro první vrstvu obvodových i vnitřních nosných stěn použijte soklové cihly Porotherm S Profi.

Již žádné obavy ze stojící vody

Jako ochranu proti vodě stojící na základové či stropní desce po dešti či proti tajícímu sněhu se používají tzv. soklové cihly Porotherm S Profi vyvinuté jak pro vnější, tak pro vnitřní zdivo. Soklové cihly jsou ze spodní strany na výšku cca 4 cm naimpregnovány speciálním přípravkem, který zamezuje nasáknutí vody do cihelného střepu, ale přitom nesnižuje přídržnost malty ani omítky. Broušené soklové cihly se dají použít i pro zdivo z nebroušených cihel. Způsob založení první vrstvy zdiva ze soklových cihel (na zakládací maltu pro zdivo z broušených cihel nebo na vápenocementovou, příp. cementovou maltu pro zdivo z nebroušených cihel) závisí na dále použité technologii zdění. Toto řešení je z pohledu provádění velmi jednoduché, zcela bezpečné a finančně výhodné.

Jak na zdění

Pro bezpečné založení jednovrstvých vnějších stěn na základové desce se pro první vrstvu cihel používají soklové cihly Porotherm 38 S Profi a Porotherm 30 TS Profi. Tyto cihly jsou ve spodní části ošetřeny barevným hydrofobizačním přípravkem (označení pro identifikaci spodní strany a správnou polohu cihel při založení zdiva) a jsou tak chráněny proti nasáknutí vody stojící na základové desce po zatečení stavby od deště či mokrého sněhu. Na první vrstvě soklových cihel založených do zakládací malty Porotherm Profi AM postupem pro broušené cihly lze pokračovat se zděním kteroukoliv z pěti technologií zdění pro cihly Porotherm, tj. včetně zdění na tepelněizolační maltu Porotherm TM.
U vrstvených stěn se systémem ETICS se nosná část stěn zakládá na soklové cihly Porotherm 30 S Profi, Porotherm 24 S Profi nebo Porotherm 17,5 S Profi, které jsou primárně určené pro zakládání vnitřních nosných stěn.

Čtěte také