Semináře k pálené střešní krytině

Ukázka použití tašek Bobrovka
Tondach pořádá odborné semináře pro památkáře

Společnost Tondach je jediným českým výrobcem pravé pálené střešní krytiny, která je již stovky let považována za materiál vhodný na střechy vesnických i městských domů, klášterů, zámků i dalších historických staveb. V nabídce produktů lze najít celou řadu pálených krytin vhodných pro opravy střech památkových objektů.

Semináře pro památkáře

Jsou zaměřeny na použití pálené krytiny na památkových objektech a s tím související normy a předpisy.
 
Samozřejmě nechybí ani věcné komentáře k realizovaným opravám objektů.
 
Teoretická část bývá doplněna o praktickou ukázku správné pokládky prejzové krytiny do malty ve spolupráci s firmou Krolan s.r.o. Tato společnost získala v soutěži Tondach Pálená střecha již řadu ocenění v kategorii Historické stavby – například za rekonstrukci střechy Pražského hradu. Seminář je určen zejména pro pracovníky památkové péče, stejně jako pro vlastníky a správce památkových objektů, kteří zde získají praktické informace o používání prejzové krytiny.
 
Cyklicky prováděná školení pro pracovníky památkové péče je možné absolvovat po dohodě s obchodními zástupci.
 
Pro více informací kontaktujte marketingové oddělení na adrese: marketing@tondach.cz

Čtěte také