Statika domu

Statika domu
Dopracování projektové dokumentace v oblasti statika domu

Rozsah služby

Dopracování projektové dokumentace v oblasti statika domu – nadimenzování jednotlivých  konstrukčních prvků včetně vypracování podrobného výkazu použitého materiálu (výkres a tabulka výztuže, ocelové průvlaky apod.) v tištěné formě dle přiloženého ceníku.

Postup objednání

  1. Otevřít stránku www.porotherm.cz/statika nebo kontaktovat technického poradce či oblastního manažera dle oblasti realizace stavby.
  2. Předat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci – stavební část (půdorysy, řezy, krov) v tištěné nebo lépe v elektronické podobě (optimální formát dwg, vhodný i PDF) na adresu statika.cz@wienerberger.com a požadovaný rozsah zpracování statiky. Na zákazníkův telefon do dvou pracovních dnů zavolá příslušný statik a dohodne se s ním na rozsahu zakázky dle konkrétního zadání a termínu zhotovení. Cena bude určena dle ceníku Porotherm v cenách platných ke dni objednávky a nebude obsahovat částku za kladecí plán (hradí Wienerberger). Způsob platby a případná cena za činnosti neobsažené v ceníku bude určena dohodou individuálně mezi objednatelem a zhotovitelem.
  3. Výkresovou dokumentaci včetně navazujících dokladů obdrží zákazník ve dvou vyhotoveních.
Poznámka: V případě zájmu zákazníka lze u objektů z Porothermu zajistit zpracování statiky celého domu.
 
Veškeré informace k této službě jsou uvedeny v dokumentech ke stažení na této stránce.

Kdo poskytuje

Síť externích statiků společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Čtěte také