Výrobní závody

Nevypálené střešní tašky
Zjistěte kde jsou výrobní závody na střešní tašky Tondach.

Výrobní závod Hranice

Závod s dlouholetou tradicí výroby zdicích materiálů a krytiny byl zprivatizován v roce 1992. V roce 1996 prošel velmi rozsáhlou rekonstrukcí všech provozů v nákladu 750 mil. Kč.
Druhá etapa investic, která obsahovala modernizaci linky na výrobu doplňků, stála 120 mil. Kč a byla dokončena v roce 2000.
Třetí etapa započala v průběhu roku 2007 projektovou přípravou na výstavbu nové linky v Hranicích. Její výstavby započala počátkem roku 2008 a ukončena byla ještě do konce roku s celkovými investicemi cca 24 mil. Euro.
Počátkem roku 2009 se rozběhla výroba na nové lince a byl uveden na trh nový typ tašky Samba 11 posuvná taška.
V současné době závod zaměstnává 183 osob.
V závodě Hranice je vyráběno pět modelů velkoformátových ražených tašek včetně kompletního systému keramických doplňků.
Veškerý sortiment je vyráběn jak v režném provedení, tak ve třech barevných odstínech engob a dvou odstínech glazur.
Nová technologie umožňuje vyrábět v kvalitě srovnatelné s velkými evropskými výrobci a splňuje normy platné v EU.

adresa: Bělotínská 722, 753 18 Hranice
Tel.: 581 673 209
Fax: 581 673 340
e-mail: hranice@tondach.cz

Vedoucí expedice: Pavel Lollek
tel.: 602 537 264
e-mail: pavel.lollek@tondach.cz

Výrobní závod Šlapanice

Závod, který vznikl po rozdělení Brněnských cihelen, byl současným vlastníkem zakoupen v roce 1992. Cihelna, která byla postavena v roce 1987, patřila mezi nejmodernější u nás.
Přesto byly v posledních letech do inovace výroby vloženy investice v celkové výši cca 250 mil. Kč, které směřovaly ke zkvalitnění a rozšíření sortimentu. Nemalé finanční prostředky (cca 50 mil. Kč) byly také vloženy do zkvalitnění suroviny jak na výrobu tašek, tak na výrobu cihelných bloků.
Ve výrobním programu jsou dva modely tašek klasického formátu ve čtyřech barevných provedeních.
Roční kapacita je 16 milionů kusů tašek.
Vlastní výroba keramických funkčních a okrasných doplňků v kapacitě cca 10 tisíc ks ročně patří již k tradiční produkci Šlapanic. Dále se v závodě Šlapanice vyrábí cihelné bloky KERATHERM.
V roce 2000 se přešlo na výrobu tehdy velmi žádaných bloků pero-drážka.
V roce 2008 byla započata výroba broušeného zdiva pro přesné zdění a to jak v systému DRY FIX, tak v systému s celoplošným lepidlem. Tyto zdící bloky byly v roce 2011 doplněny pevnostními cihlami s pevností P15 a dále termoizolačními cihlami. Cihelné bloky se vyrábí v různých tloušťkách s doplňujícími tvarovkami (půlky, rohové cihly) pro snadné a rychlé vytvoření vazeb, a tak lze systémem KERATHERM vyzdít jakoukoliv svislou konstrukci.
Kapacita výroby je cca 78 mil. c.j. zdicích materiálů ročně.

adresa: Hřbitovní ulice 1643
664 51 Šlapanice
Tel.: 532 195 520, 531
Fax: 532 195 525
e-mail: slapanice@tondach.cz

Vedoucí expedice: Pavel Mráz
tel.: 602 785 964
e-mail: pavel.mraz@tondach.cz

Výrobní závod Blížejov

Výroba pálené střešní krytiny a zdicích materiálů má v Blížejově více než stoletou tradici.
Současný závod byl v letech 1996 a 1997 tehdejším německým majitelem nákladně přebudován na výrobu tažených tašek - bobrovek. Výše investice dosáhla cca 290 milionů Kč, přičemž zde byla jako v jednom z prvních závodů v Evropě místo klasické tunelové pece nainstalována válečková pec s dobou výpalu 6 hodin a výrobní kapacitou 16 milionů kusů bobrovek ročně.
Materiál na výrobu bobrovek je dopravován z centrální přípravny hmot ve Stodu.
Firma Tondach Česká republika s.r.o. je majitelem blížejovského závodu od roku 2001.

adresa: Blížejov 46
346 01 Horšovský Týn
Tel.: 379 428 917
Fax: 379 428 513
e-mail: blizejov@tondach.cz

Vedoucí expedice: Zbyšek Lampa
tel.: 602 186 999
e-mail: zbysek.lampa@tondach.cz

Výrobní závod Stod

Závod ve Stodu má mnohaletou tradici výroby cihelných materiálů (zdicí prvky se zde vyráběly již v 18. století).
Po privatizaci v roce 1992 a následném vstupu zahraničního partnera v roce 1994 byl ve výrobním areálu postaven v roce 1996 nový závod na výrobu střešní krytiny. Původní závod na výrobu tašek - bobrovek - byl v roce 1997 přestavěn na moderní výrobní provoz produkující kompletní střešní doplňky.
V roce 1998 pak byla postavena i centrální přípravna suroviny, zásobující materiálem oba stodské závody a závod v Blížejově. Veškeré tyto investice dosáhly výše cca 1,2 miliardy Kč.
Výrobní kapacita základních tašek činí 17 milionů a střešních doplňků okolo 2,5 milionů kusů ročně.
V obou závodech se vyrábějí tři typy velkoformátových ražených drážkových tašek včetně kompletního systému keramických doplňků. Dále se ve Stodu vyrábí i velice žádaná prejzová krytina, která slouží zejména k památkovým účelům.
Veškerý sortiment je produkován v základním režném provedení a dále ve dvou barevných odstínech engob a dvou odstínech glazur.
Nejmodernější výrobní technologie umožňuje v tomto závodě vyrábět vysoce kvalitní střešní krytinu žádanou prakticky ve všech zemích střední Evropy.
Firma Tondach Česká republika s.r.o. je majitelem stodského závodu od roku 2001.

adresa: Stříbrská 369
333 01 Stod
Tel.: 371 403 414, 413
Fax: 371 403 491
e-mail: stod@tondach.cz

Vedoucí expedice: Jiří Kaše
tel.: 607 990 801
e-mail: jiri.kase@tondach.cz

Centrální sklad Jirčany

Závod byl postaven v roce 1971 tehdejšími Pražskými cihelnami n. p., a již tehdy měl tři výrobní linky krytiny a jednu linku na zdicí materiály.
V devadesátých letech byla cihelna zprivatizována.
Počátkem roku 1998 koupil závod koncern Tondach a zaměřil své investice na výrazné zlepšení kvality produkce.
V roce 2002 se investovalo se do modernizace výroby - od přípravy suroviny, přes ražení tašek v sádrových formách a engobování - cca 20 mil Kč.
V roce 2003 se ukončila výroba původních modelů drážkových tašek Holland a Portugal, výroba bobrovky se převedla do závodu Blížejov a výroba prejzové krytiny do závodu Stod. Začalo se s výrobou nových typů tašek Polka 13 a Jirčanka 13.
Závod Jirčnany je po modernizaci schopen vyrábět 12 milionů ražených drážkových tašek ročně.
V průběhu roku 2009 došlo k pozastavení výroby, v současnosti se závod využívá jako centrální sklad.

adresa: Cihlářská 125
252 44 Psáry
Tel.: 234 715 731, 746
Fax: 234 715 742
e-mail: jircany@tondach.cz

Vedoucí expedice: Ing. Oto Ulbrich
tel.: 602 285 298
e-mail: oto.ulbrich@tondach.cz

Čtěte také