Historie společnosti Wienerberger sahá dvě stě let zpátky, její historie je příběhem odhodlání, pracovitosti a dobrých nápadů.

Rodilý Moravan Alois Miesbach

Na počátku onoho příběhu stojí rodilý Moravan Alois Miesbach, který v roce 1819 založil firmu Wienerberger Ziegelindustrie a na kopci zvaném Wienerberg jižně od Vídně začal vyrábět cihly novým způsobem ve vypalovacích pecích, které sám navrhl.

cihly vyskládané na zemi a kolem jedoucí muž s kolečkem, 200 let výročí založení společnosti Wienerberger 1819-2019

Heinrich Drasche

Jeho podnik se úspěšně rozrůstal a vzápětí se stal jedním z největších v regionu. Po Miesbachově smrti se konsorcia ujal jeho synovec Heinrich Drasche, který už v roce 1860 koupil patent na kruhovou pec. Šlo o kruhovou pec s 30 komorami přístupnými zvenčí, kterými oheň obíhal měsíce i roky. Odrazem úspěchu bylo i to, že společnost jako jedna z prvních v roce 1869 vstoupila na Vídeňskou akciovou burzu.

výrobní závod Wienerberger, 200 let výročí založení společnosti Wienerberger 1819-2019

Nové obchodní příležitosti a nový růst

Další vývoj Wienerbergeru byl stejně úspěšný jako počátky jeho podnikání. V mnoha okolních zemích byly zakládány nové výrobní závody, o které však společnost přišla při rozpadu Rakouska - Uherska pro první světové válce. Velkou újmu utrpěl mateřský vídeňský závod i během bombardování ve druhé světové válce. Všeobecná poválečná obnova však přinesla nové obchodní příležitosti a nový růst.

továrna a těžba jílu, 200 let výročí založení společnosti Wienerberger 1819-2019

První tunelová pec (50. léta)

Na něj Wienerberger zareagoval i technologicky, neboť v 50. letech století firma postavila první tunelovou pec a za ní rychle následovaly další. Došlo také k první zásadní změně v sortimentu hlavních výrobků - cihel. Zatímco do 50. let 20. století byly vyráběny pouze plné zdicí cihly, začíná se od tohoto období s výrobou příčně děrovaných cihel malých formátů.

200 let výročí založení společnosti Wienerberger 1819-2019, wienerberger, 200 let výročí, 200 years Wienerberger

70. - 80. léta

Přelom 70. a 80. let přinesl v důsledku předchozí tzv. ropné krize další technologické inovace, které se odrazily v nových produktových řadách, známých široké veřejnosti pod názvy Porotherm a Poroton. Tato strategie se ukázala jako velmi efektivní a v krátké době
vedla k intenzivnímu růstu podnikatelských aktivit společnosti a hospodářských výsledků.

technici společnosti Wienerberger oblečeni v pracovním u výrobní linky cihel, 200 let výročí založení společnosti Wienerberger 1819-2019

Vstup na český trh (90. léta)

Na český trh vstoupila společnost v roce 1992 zakoupením podílu v cihelně Novosedly na jižní Moravě. Postupně byly do skupiny začleněny další cihelny, včetně největšího konkurenta, společnosti LATER Chrudim nebo Cihelny Kinský v Kostelci nad Orlicí.

Firma Tondach se stala součástí skupiny Wienerberger

V roce 2015 došlo k začlenění firmy Tondach do skupiny Wienerberger a tím i k výraznému rozšíření produktového portfolia o pálenou střešní krytinu. Spolu s tím byl zahájen i program vedoucí k synergii jednotlivých produktových řad u koncového spotřebitele.

robot u výrobní linky cihel T Profi, 200 let výročí založení společnosti Wienerberger 1819-2019

Wienerberger dnes

Dnes je firma Wienerberger největším výrobcem cihel na světě. Nabízí ucelené portfolio výrobků pro domy s keramickou obálkou.

200 let výročí založení společnosti Wienerberger 1819-2019, wienerberger, 200 let výročí, 200 years Wienerberger

Čtěte také