Hala roku Akademik (H.R.A.) je určena studentům oborových vysokých škol v ČR i v zahraničí a probíhá pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.
 
Soutěž vznikla již v roce 1986 a konala se nepravidelně, má za sebou necelou desítku ročníků. Dosud poslední ročník se konal v roce 2008. V novém pojetí, jež startuje po 9 letech, je soutěž koncipována jako každoroční, a to hlavně díky získání kvalitních partnerů. Díky nim mohla soutěž nabídnout i zajímavé finanční ohodnocení soutěžícím, např. za první místo to bylo 50 tisíc Kč.

Hala Roku Akademik 2017

V soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohou hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. Jejich úkolem je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Jako zadání pro model konstrukce byl vybrán výsek typického pole výrobní haly, který „zastřešuje“ chráněný prostor o délce 1200 mm a výšce 200 mm, maximální hmotnost byla stanovena na 300g.  V průběhu finále probíhaly v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. Výsledné pořadí modelů bylo dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou. Vítězný model dosáhl indexu efektivnosti 305,42, to znamená, že unesl úctyhodný více než 300 násobek své hmotnosti.
Letošní ročník H.R.A. 2017 se konal ve čtvrtek 20. dubna 2017 v átriu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Přihlášeno bylo více než 40 modelů konstrukcí. Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s byla hlavním partnerem soutěže. Jakožto hlavní partner měla kromě možnosti své prezentace v prostorách átria i možnost předat partnerskou cenu vybranému modelu. Za WCP vybíral mezi soutěžními modely Ing. arch. Martin Tichý, technický poradce pro oblast Praha. Zaujal jej nejvíce model týmu č. 15 -  jElita fsv, a to pro originální řešení a kombinaci materiálů. Tento model skončil v hlavní soutěži na pátém místě,což dokládá správnost volby. Studenti získali od společnosti WCP kvalitní věcné ceny.
Partnerství mezi společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s a soutěží H.R.A. je uzavřeno na tři roky.

Soutěžní práce v soutěži Hala Roku Akademik 2017
Soutěžní práce v soutěži Hala Roku Akademik 2017
Soutěžní práce v soutěži Hala Roku Akademik 2017
Soutěžní práce v soutěži Hala Roku Akademik 2017
Soutěžní práce v soutěži Hala Roku Akademik 2017

Čtěte také