Půdorysy a pohledy dle projektu

Nízkoenergetický rodinný dům z Porothermu

V současné době mnoho rodin zvažuje stavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu a rozhodují se o volbě vhodného konstrukčního systému. Stejné dilema řešila v roce 2009 i rodina investora, jehož dům představíme v tomto článku.

Pro svou stavbu si nakonec vybrali cihelný systém Porotherm. Rodinný dům 5 + 1 v Mostě má zastavěnou plochu 183 m² a byl realizován v období 2009–2011 firmou Brixpons, s. r. o.

Volba zdiva

 
Původní požadavek na měrnou potřebu tepla na vytápění byl pod 50 kWh/ m².rok, ale po všech zvážení rizik plynoucích z rostoucích nákladů na vytápění nakonec investor koncipoval dům s měrnou potřebou tepla na vytápění 34 kWh/(m².rok).
Stavba je založena na základovém roštu, protože se stavělo na navážce až 30metrové mocnosti. Rošt je ukončen deskou, na které je položeno 80 mm tepelná izolace EPS Z 100 a ve dvougaráži EPS S 200.
Jako nosné zdivo byl použit broušený Porotherm 40 Profi na pěnu DRYFIX s kontaktním zateplovacím systémem z MW tloušťky 100 mm. Výsledný součinitel prostupu tepla této konstrukce byl U = 0,16 W/m².K. V současné době by investor stavbu realizoval z bloku Porotherm 44 T Profi DRYFIX, který má stejný součinitel prostupu tepla jako použitá konstrukce se zateplením, ale v době realizace tento výrobek ještě nebyl na trhu.

Příprava na betonáž základové desky

Použitá okna jsou plastová (AluClip FUSION), z vnější strany opláštěná hliníkem. Jejich stavební hloubka je 7 cm a jsou opatřena trojsklem a mají součinitel prostupu tepla Uw = 0,8 W/ m².K. Na velké plochy jsou použita trojskla s vnějšími skly tloušťky 6 mm a prostředním sklem kaleným. Podkroví prosvětlují výklopně sklopná střešní okna Velux v bílém bezúdržbovém provedení s nízkoenergetickým trojsklem (Uw = 1,0 W/ m².K) a ventilační klapkou. K osvětlení chodby v podkroví slouží dva světlovody.
Všechna okna jsou opatřena roletami s ovládáním (SOMFY). Standardní okna mají rolety ve skrytých roletových překladech RONO, rolety střešních oken jsou na solární pohon (VELUX). Právě instalace rolet byla důvodem, proč se ustoupilo od původně navrženého atypického tvaru („zaklenutí“) oken a dveří.
Na střechu byla použita římská taška od firmy Bramac.
Vytápění objektu řeší kondenzační kotel na zemní plyn, který ohřívá teplou užitkovou vodu a vodu na otop. Dům má teplovodní podlahové vytápění zapojené standardně na zónovou regulaci. V koupelnách jsou navíc pod dlažbou kvůli rychlejšímu náběhu teplot elektrické topné rohože a k sušení ručníků topné žebříky. Ve dvougaráži zajišťují vyhřívání dva radiátory. Teplá užitková voda se dohřívá solárními systémy a v kotli je deponována v 300l zásobníku. Spotřeba zemního plynu pro celý dům, kde žije čtyřčlená rodina byla velice povzbuzující:
  • rok 2012: 1041 m³,
  • rok 2013: 1017 m³,
  • rok 2014: 881 m³.

Hrubá stavba

V obývacím pokoji je instalována krbová vložka pro případný ohřev mistnosti v přechodném období. Větrání je řešeno jako nucené pomocí větrací jednotky s účinností rekuperace (zpětného získávání tepla) 80 %. Rozvody vzduchotechniky jsou umístěny v podhledech.
 
Co by investor dnes udělal jinak
Asi neexistuje objekt, kde by v průběhu výstavby a užívání nenalezli uživatelé nějaká místa, která by šlo vyřešit lépe, praktičtěji. I u tohoto domu by s nynější zkušeností investor projekt upravil.
  • V garáži by přidal ještě jedny dveře směrem na zahradu. Jedná se o praktický doplněk při každodenním užívání a pojistné řešení při případné poruše vjezdových vrat.
  • Krbová vložka topí pouze v obývacím pokoji, bylo by praktické zapojit tento otop i do koupelny.
  • V rodině investora jsou někteří členové alergičtí na prach. Ukázalo se, že v letním období, kdy se uživatelé nechtějí uzavírat v místnosti a chtějí využívat propojení domu se zahradou, nastávají při spuštění vzduchotechniky nepříjemnosti s vířením prachu, který se do interiéru dostává ze zahrady. Proto by investor instalaci nuceného větrání příště důkladně zvažoval a spíše by řešil větrání přirozenou cestou. V letošním nadstandardně teplém létě sice spuštěné nucené větrání v kombinaci se zataženými roletami pomohlo udržet příjemný chlad v domě, ale v předchozích čtyřech letních sezónách se jednotka právě kvůli víření prachu nepoužívala. Zrovna tak nenašlo využití přídavné topné těleso v rekuperaci, zamýšlené pro přechodné období.

Proč investor použil Porotherm
V profesním životě investor projektuje stavby a s Porothermem má dobré zkušenosti. To byl také důvod, proč ho použil i na svůj dům. Při vlastní stavbě ho potěšilo profesionální technické poradenství ze strany výrobců stavebních hmot a některé služby poskytované k produktům, např. doprava zdarma apod.
Jako projektant i investor v jednom by dnes určitě doporučil jednovrstvou konstrukci s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi stěn, jaké nabízejí např. cihly s integrovanou minerální vatou. Taková konstrukce je ve srovnání se zatepleným zdivem méně náchylná k poškození fasády. S tím se logicky pojí i vyšší životnost jednovrstvých konstrukcí a tedy i vyšší tržní hodnota domu po několik desetiletí.
I přesto, že materiály použité pro tuto stavbu už překonala nová generace výrobků, potvrzuje uvedený příklad, že nízkoenergetického standardu lze bez velkých obtíží dosáhnout i při použití obvyklých stavebních materiálů.
 
 
Daniel Uskokovič
foto archiv autora

 
Ing. Daniel Uskokovič (*1971)
absolvoval Vysokou školu báňskou –
Technickou univerzitu v Ostravě. Od roku
1994 pracuje ve firmě Wienerberger
cihlářský průmysl, a. s, nejprve jako
oblastní manager, následně jako
technický poradce.
 
 
Materiály pro stavbu 7/2015

Dokončený objekt
Hrubá stavba
Příprava na betonáž základové desky
Půdorysy a pohledy dle projektu

Čtěte také