Dělníci usazují překlad nad okno

Příprava stropu Porotherm

Před realizací stropu Porotherm jsme váhali, zda POT nosníky zvedat na zdivo ručně nebo pozvat jeřáb. Zjišťovali jsme, jestli je nutné mít před ukládáním nosníků již rozestavěny stropní podpěry, co položit na zdivo pod nosníky, jak se počítá vzepětí stropu a co to vlastně je.

Při realizaci stropu jsme měli k dispozici statika Iva Petráška, ze společnosti Wienerberger, od které jsem stropní konstrukci, stejně jako zdivo kupovali.

Zvedat nosníky ručně nebo jeřábem?

Na tuto otázku jsme si odpověděli praktickou zkouškou. Po vyzvednutí prvních 5 nosníků bylo usouzeno, že toto pro nás není ideální cesta a raději investujeme do přistavení jeřábu.
Pro některé stavebníky je tu ovšem alternativa.
Pokud máte prostor a neomezený přístup kolem své stavby, mohlo by se podařit dopravci s hydraulickou rukou, který vám nosníky na stavbu přiveze, provést jejich usazení přímo na zdivo.

Před ukládáním POT nosníků rozmístěte všechny podpěry

Než začnete ukládat nosníky na zdivo, je nutné splnit dvě podmínky. Na zdivo umístit těžký asfaltový pás, což v našem případě znamenalo pořízení asfaltového pásu s označením Asfaltová lepenka IPA V60 S35 a rozmístění všech zapůjčených podpěr.
U POT nosníků je třeba současně počítat s předepsaným vzepětím. To znamená, že uprostřed místnosti, přes kterou jsou nosníky položeny, jsou zvednuty o přesný počet milimetrů výše, než je výška obvodového zdiva. Proč se vzepětí musí provádět jsme se zeptali přímo Iva Petráška.

Video

Každá vodorovná konstrukce se po zatížení prohne. Čím je konstrukce delší tím se prohne více. Stropní konstrukce se prohne ve chvíli, kdy pod ní odstraníme bednění. Když stropní konstrukci předem uprostřed nadzvedneme (vzepneme), následně odstraníme stropní podpěry a strop se nám „prohne“, získáme rovnou plochu, která splňuje normy. Norma povoluje průhyb 1/250, my máme v našich předpisech uvedenu hodnotu 1/300. Důležité je na tuto skutečnost myslet následně při betonáži stropu. Když to přeženu, tak strop připravíte předem „do oblouku“ a beton nad stropem musíte také připravit „do oblouku“, aby měli stropní trámečky nad sebou stále konstantní výšku betonu.“ Říká Ivo Petrášek.

Stavebník pokládá cihlu na obvodovou zeď.
Stavebník pokládá cihlu na obvodovou zeď.
Ruka drží nerezové kotvy na cihlové stěně.
Dělník nanášející Dryfix pod nakloněnou krajní cihlu
Ukázka dělení cihly pomocí pily Aligator
Letecký záběr na hrubou stavbu v Rostoklatech.

Čtěte také