Zámek Valeč

Rekonstrukce a dostavba renesančního zámku

Titul Prestižní stavba Kraje Vysočina získala letos rekonstrukce zámku Valeč na Třebíčsku, zámek obdržel také nejvíc hlasů od veřejnosti.

Další tři tituly Stavba roku Kraje Vysočina udělila porota vyhlídkové věži na hradě Orlík u Humpolce, závodu Swoboda - Stamping v Jihlavě a rekonstrukci společenského sálu klubu Jupiter ve Velkém Meziříčí.

Zámek Valeč u Hrotovic

Areál tvoří jedenáct objektů, jimž dominuje budova zámku. Jeho renesanční podoba byla završena v druhé polovině 16. století, o sto let dříve na tomto místě stála zemanská tvrz. Sgrafitová fasáda je zdobena pískovcovými ostěními oken, renesančními římsami a ranně barokním vstupním portálem. Původně otevřená arkáda v nádvoří byla nově zasklena do dřevěných výplní. Většina místností má klenby, v ostatních jsou plochými stropy dřevěné trámové stropy. V interiérech je nová ornamentální výmalba stěn a kleneb v renesančním stylu. Nově jsou vestavěna dvě schodiště s originálně provedenými sklo-ocelo-dřevěnými výtahovými šachtami. Valbová střecha z bobrovek byla na některých stranách doplněna vikýři pro podkrovní pokoje. Hospodářské stavby utvářely dvůr, který byl při přestavbě uzavřen novostavbou s dvojitou sedlovou střechou. Stáje a další hospodářské budovy vznikaly postupně – za zmínku stojí několikapodlažní sýpka s celodřevěnou vnitřní konstrukcí. Celý komplex budov nyní slouží jako hotel, kde se může ubytovat až několik set osob a spolu s venkovní úpravou na nádvořích obsloužit společenské akce i pro několikatisícové návštěvy za den. V zámku jsou salonky a historické apartmány, v kamenných sklepech vinárna. V hospodářských budovách vznikly pokoje pro hosty, kuchyně, sklady a šatny. Do novostavby byly umístěny prostorově největší provozy: společenský sál, restaurace a krytý bazén se saunami. Na hospodářském nádvoří je také venkovní bazén. U vjezdu je velké parkoviště a připravuje se další etapa pro jižní dvůr, kde se plánují podzemní garáže. Všechny objekty jsou mezi sebou propojeny nově vybudovanými podzemními chodbami – tunely. V podzemí jsou rovněž některé strojovny, druhá kuchyně a WC. Celý areál je vytápěn ekologicky a úsporně teplovodem z nedaleké bioplynové stanice. Přídavné kotle na zemní plyn jsou jen záložní a v posledních mírnějších zimách se nemusely zapínat.

Obnova historických budov

Stávající budovy byly zrekonstruovány s použitím původních konstrukcí i materiálů - hodnotnější části se opravovaly restaurátorsky, při doplňování konstrukcí se většinou použily tradiční řemeslné postupy. Smíšené kamenné i cihelné zdivo bylo na mnoha místech potřeba zateplit bez zásahu do fasády. To se provedlo vnitřní přizdívkou z tvárnic Multipor. Ty byly výborným a také prodyšným podkladem pro obnovení vápennýchkletovaných omítek. Krovy jsou původní, dveře i okna na zámku jsou dubové v provedení historických replik, neboť původního se nezachovalo vůbec nic.

Novostavba

Centrem hotelového komplexu se stala nově postavená budova, která odděluje hospodářský dvůr od nádvoří před zámkem. Má monolitický skelet o půdorysném rozměru 75 x 24 m s vyzdívkou z cihelného Porotherm od společnosti Wienerberger. Tento systém se osvědčil svou kvalitou materiálu, přesností tvárnic a především rychlosti výstavby. Celá budova je zastřešena krovem se dvěma hřebeny ve tvaru W. Konstrukci tvoří prostorový diagonální rastr z lepeného dřeva, který se do sebe v úžlabí opírá(styčník tvoří 10 ks trámů). V 1. NP je recepce, restaurace se salonky a krytou terasou, ve 2. NP pod přiznaným krovem zastřešení kongresový sál. V 1. PP bylo vybudováno wellness centrum s hotelovým vnitřním bazénem, saunami a vstupem k venkovnímu bazénu.

Vestavba do seníku

V současnosti probíhá další etapa rekonstrukce, vestavba do seníku. V 1. PP tu bude bowling s barem a podzemní garáže, v dalších třech patrech 60 hotelových pokojů. Do rekonstruované budovy je opět z cihelného systému od společnosti Wienerberger vystavěno obvodové zdivo z bloků Porotherm 50 T Profi (bloky s výplní minerální vatou) a dělící příčky mezi jednotlivými pokoji z cihel Porotherm AKU. Stropy tvoří předpjaté panely Spiroll. Předpoklad dokončení této etapy je leden 2016. Zámek byl na seznamu nejohroženějších památek ČR a nebýt úsilí investora, který ho opravil a také mu vdechl nový život a využití, by tato renesanční ozdoba Třebíčska nenávratně zanikla. Rekonstrukce by svým rozsahem, podílem tradičních i uměleckých řemesel, pečlivě vyřešenými architektonickými detaily a také nákladností měla být inspirací pro záchranu dalších zchátralých historických staveb.
 
ZÁŘÍ 2015 | STAVITEL 09

zámek valec, Valeč,zámek, zámek Valeč,
Rekonstrukce a dostavba renesančního zámku

Čtěte také