HUSINEC | V květnu tohoto roku byl slavnostně otevřen obnovený památník Jana Husa, který se nachází v jeho rodném domku a přilehlých domech v Husinci. Objekty získaly vedle nových fasád a dalších úprav také novou střešní krytinu od společnosti Tondach.

Zrekonstruovaná střecha Husova památníku

Celková rekonstrukce památníku vyšla na 25 milionů korun, přičemž 20 milionů uvolnila vláda a 5 milionů je z prostředků Církve československé husitské. Té se podařilo ještě získat 400 tisíc z Havarijního programu Ministerstva kultury a také Jihočeský kraj poskytl prostředky na provoz i dílčí výdaje spojené s obnovou. Rekonstrukce zahrnovala opravu dvou památkových objektů, novou expozici o Janu Husovi, vybudování sociálního zázemí a celkovou úpravu zahradního prostranství. Opravy krovů a střešní krytiny byly zahájeny 1. července 2014 na dvou památkových objektech.
 
„Celá rekonstrukce střech trvala s ohledem na klimatické přestávky tři měsíce a jedenáct dní čistého času. Týkala se výměny stropních trámů v expoziční místnosti s novým překládaným záklopkem. Sanovaly se různé části krovu od vazných trámů, sloupku, středních vaznic, pásků i samotných krokví. V některých částech jsme museli vyheverovat celou jednu stranu krovu, protože druhá strana se rozpadala na prach,“ uvedl k rekonstrukci střechy zástupce pokrývačské firmy Jan Volmuth. K použitým páleným taškám společnosti Tondach dodává: „Co se bobrovky týče, jsem s touto krytinou naprosto spokojen. Dají se s ní tvořit krásné a přirozené přechody a tvary volských ok jako v Husinci, vykládaná úžlabí a podobné věci.“

Obnova střechy Husova památníku

Za podpory státu a církve byly v Husinci kompletně zrekonstruovány památkově chráněné budovy i venkovní areál památníku Jana Husa, kde byly do zahrady umístěny plastiky vytvořené studenty kamenické a sochařské školy v Hořicích. Památník je dlouhodobě ve správě Církve československé husitské a Jihočeský kraj se podílí na financování jeho provozu. Zrekonstruované centrum může město také využívat ke společenským akcím.
 
Více informací naleznete na stránkách CENTRA MISTRA JANA HUSA. O pálených taškách, vhodných pro památkové objekty, pak na stránkách společnosti TONDACH, která je hlavním partnerem portálu PROPAMÁTKY.
 
Autor: Zbyněk Konvička
Foto: Aleš Kozák | Licence: Všechna práva vyhrazena
Zdroj: Centrum Mistra Jana Husa, Jan Volmuth

Čtěte také