RUDOLFOV (ČESKOBUDĚJOVICKO) | Perkmistrovský dům v Rudolfově prošel celkovou rekonstrukcí. Došlo i na obnovu střechy, kdy se opravovaly některé prvky krovu, provádělo se laťování a starou střešní krytinu nahradily nové tašky typu bobrovka od firmy Tonadch. V objektu nyní sídlí Hornické muzeum.

Hornické muzeum Rudolfov

Celková rekonstrukce střechy se uskutečnila od dubna do června loňského roku. Podle slov zástupce realizátora stavby Jana Slámy z firmy HOPI S+S byla oprava značně náročná zvláště kvůli výměně a opravě poškozených částí krovu. Některé z nich byly postupně měněny a další ze statického důvodu zpevňovány příložkami z fošen. Samotná rekonstrukce střešního pláště spočívala ve výměně dožitých tašek typu bobrovka za nové tašky stejného typu od firmy Tonadch. „Vzhledem k požadavku pracovníků památkové péče se pod střešní krytinu nedávala fólie, a tak samotná rekonstrukce probíhala po částech, abychom zamezili případnému zatečení do historického objektu. Výměna poškozených částí krovu, laťování a pokládka střešní krytiny se proto musela provádět po etapách, což realizaci dosti komplikovalo,“ sdělil Jan Sláma. Mezi náročné práce při obnově střechy patřila podle Jana Slámy rovněž rekonstrukce opláštění věžičky měděným plechem a výměna některých částí její nosné konstrukce. Nyní však celá stavba s novou střechou splňuje nejpřísnější požadavky dnešní doby.

Budova Hornického muzea

Perkmistrovský dům byl vystavěn jako sídlo Královského báňského úřadu v Rudolfově v čele s hormistrem kolem roku 1590. HORNICKÉ MUZEUM V RUDOLFOVĚ bylo založeno v roce 1996, v roce 2014 rozšířeno a přestěhováno do Perkmistrovského domu. Expozice představuje historii hornictví na jihu Čech, kolonizaci Rudolfova a vrcholné období těžby stříbra. Objekt nyní slouží také ke kulturním a naučným akcím, jako jsou výstavy nebo přednášky.

Čtěte také