Strop oceněný cenou GRAND PRIX na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2015

Po delší době se na trhu objevuje nový typ stropu, a to keramobetonový strop bez celoplošné nadbetonávky. Je to novinka společnosti Wienerberger  v roce 2015, která se sporadicky objevuje i v zahraničí, například v SRN, kde se tyto stropy vyrábějí a realizují několik let. Je překvapením, že až doteď se u nás tato už jinde ověřená varianta keramobetonových stropů neobjevila.
Strop Porotherm BN získal cenu GRAND PRIX 2015 (soutěž o nejlepší exponát) na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2015.
 

Strop vhodný především pro stavby svépomocí a rekonstrukce

Použitím stropu bez nadbetonávky dochází ke zmenšení objemu betonové zálivky a vynechání betonářských sítí. To samozřejmě ulehčí transport a i zpracování betonu. Další výhodou je i možnost pohybu rovnou po položených vložkách ještě před zabetonováním (minimální únosnost dle ČSN EN 15037-3 je 3,5 kN od osamělého břemene, při zkouškách se dosahuje hodnot 5 až 6 kN). Není tedy nutné pokládat fošny či podlážky pro roznášení zatížení při pohybu osob. Neopomenutelnou výhodou je i již zmíněné vynechání celoplošné pokládky sítí, a to nejen z hlediska montáže, ale i ceny. Stavebník jistě ocení i skutečnost, že může bez obav přerušit betonáž po vybetonování žebra nad trámem po celé délce.

Co je strop Porotherm BN

Jedná se v podstatě o rozšíření stropního systému Porotherm s vložkami MIAKO. Používají se stejné stropní trámy a stejná osová vzdálenost nosníků (500 a 625 mm). Nová je pouze stropní vložka MIAKO 25/50 BN a MIAKO 25/62,5 BN. Výhoda je jasná – možnost kombinovat oba stropy, tj. využívat systémová řešení komínových výměn, balkó-nů, kolmých napojení apod. Nová řada vložek se vyrábí pouze v jedné výšce, a to 25 cm. U „klasického“ stropu Porotherm tloušťka 250 mm odpovídá vložce MIAKO 19/50 (62,5) PTH s nadbetonávkou 60 mm.

Výhody stropu Porotherm BN

  • optimální řešení pro práci bez mechanizace (snadná ruční manipulace při kompletaci stropu + možnost přerušované betonáže);
  • betonáž pouze mezi keramické vložky bez nutnosti kontroly tlouštky nadbetonávky;
  • úspora betonu až 40 % (na příklad 3,6 m3 betonu na 100 m2 stropu);
  • nejsou potřeba Kari sítě (nejen výrazné snížení pracnosti, ale i nákladů na materiál);
  • bezplatné vypracování kladecího plánu;
  • plná kompatibilita se stropem stejné tloušťky v systému PTH (možné kombinace stropů nebo snadné nahrazení v projektu již existujícím);
  • vhodné řešení stropu pro rekonstrukci (možnost postupné betonáže + menší přesun hmot)

Ocenění Grand Prix - Porotherm strop BN 3D
Porotherm strop BN expozice For Arch 2015 - detail
Porotherm strop BN
Porotherm strop BN
Porotherm strop BN nadbetonávky 3D detail

Čtěte také