Ve čtvrtek 7. březen 2019 byly na zámku ve Valči slavnostně předány ceny 14. ročníku soutěže TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2018. Celkem se v tomto klání utkalo neuvěřitelných 230 střech!
 
Rozděleny byly do tří kategorií, a to Rodinné domy (176 střech), Veřejně prospěšné stavby (23 střech) a Historické stavby (31 střech).
 
Vybrat z takového množství zajímavých realizací nebylo vůbec jednoduché a odborné porotě trvalo několik hodin, než se zvolila ty nejlepší.
 
Připomeňme, že do soutěže mohl přihlásit své dílo každý pokrývač či pokrývačská firma, pokud byla daná realizace pokryta materiálem společnosti Tondach a realizována v době od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018.

Vítězné střechy

Vavříny vítězů si odnesly tyto realizace, jejichž střechy byly z hlediska funkčnosti, vzhledu a propracování detailů nejlepší:

1. místo Kategorie Rodinné domy – RD Lhotka (obr. 1)

1. místo Kategorie Rodinné domy – RD Lhotka

Realizační firma: STŘECHY ČR, s.r.o., z Březníce, přihlašovatel Josef Vachule
Použitá taška: Stodo 12 posuvná taška, režná
Jednalo se o sanaci střechy rodinného statku v obci Obořiště. Předcházející rekonstrukce, realizovaná jinou firmou, byla totiž vadná a vyžadovala kompletní předělání. Firmě pana Vachuleho to zabralo 3 měsíce.
Porota u této realizace ocenila zejména pečlivost provedení a použití prvků z doplňkového sortimentu Tondach.

1. místo Kategorie Veřejně prospěšné stavby – Stará pošta v Praze 9 – Běchovicích (obr. 2)

1. místo Kategorie Veřejně prospěšné stavby – Stará pošta v Praze 9 – Běchovicích

Realizační firma: PARIO, s.r.o, přihlašovatel Miroslav Vízek
Použitá taška: Bobrovka režná
Dva památkově chráněné objekty - stodola a zázemí stodoly, byly rekonstruovány. Protože současně došlo ke změně využití obou staveb, byly ve střeše provedeny nové vikýře a realizační firma se rovněž musela vyrovnat s požadavkem investora na specifické detaily.
Porota se v tomto případě shodla na čistotě a správnosti provedení, ocenila použití doplňkových prvků i zpracování detailu střešních nadezdívek.

1. místo Kategorie Historické stavby – Kostel sv. Jakuba Staršího v Jihlavě (obr. 3)

1. místo Kategorie Historické stavby – Kostel sv. Jakuba Staršího v Jihlavě

Realizační firma: BÁČA, Polička s.r.o., přihlašovatel Oldřich Báča
Použitá taška: Bobrovka glazovaná, mix barev
Kostel svatého Jakuba Staršího v Jihlavě je trojlodní halový chrám s dlouhým presbytářem a dvěma vysokými věžemi v průčelí, zasvěcený patronu horníků sv. Jakubovi. Stavba kostela byla zahájena před polovinou 13. století a na sklonku 19. století proběhla generální oprava kostela. V jejím průběhu střecha dostala novou krytinu z glazovaných bobrovek z Poštorné. Při současné rekonstrukci kostela, před deseti lety prohlášeného za národní kulturní památku, byly opět použity glazované bobrovky, ale tentokrát z produkce firmy Tondach.

Volba poroty

Volba poroty byla v tomto případě téměř jednoznačná, protože podobně malebných střech přihlášených do soutěže více nebylo. Nebyla to však jen elegance vytvořeného vzoru ve vrcholu strmé střechy, která zajistila střeše první místo, ale i kombinace několika odstínů tašek v ploše a celkově pečlivé a bezchybné provedení.
 
Vítězům přejeme, aby si dnes nejen užili ovace při předávání cen, ale i příjemný večer v zámeckém hotelu Valeč. Připomínkou ve dnech všedních jim pak bude 7 palet základní tašky Tondach ČR, které jsou hlavní cenou pro vítěze všech tří kategorií.
Gratulujeme!

Další střechy oceněné v soutěži Pálená střecha 2018

Mezi přihlášenými 230 střechami, ale nebyly jen tři vítězné realizace. Zajímavých prací se sešlo mnohem více, což svědčí nejen o šikovnosti pokrývačů, ale i o kreativitě architektů, odvaze investorů a v neposlední řadě i schopnosti firmy Tondach, nabídnout pro nevšedni realizace ty správné střešní tašky.
Kvůli vysoké a srovnatelné kvalitě přihlášených realizací, byla porota donucena v kategoriích Veřejně prospěšné stavby a Historické stavby udělit dvě druhá místa.
 
Soupiska dalších ocenění ve 14. ročníku soutěže TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2018 pak vypadá následovně:
 
KATEGORIE RODINNÉ DOMY
2. místo – RD Kateřina (obr. 4)
Realizační firma: KLEMPEX Vacek, s.r.o., přihlašovatel Jiří Vacek
Použitá taška: Stodo 12 posuvná taška, glazura Amadeus natur
 
3. místo – RD a stáje ve Žďáru (obr. 5)
Realizační firma: Střechy M&D, přihlašovatel David Štangl
Použitá taška: Falcovka 11, glazura kaštanově hnědá
 
KATEGORIE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
2. místo – Kaplička ve Zbožnově (obr. 6)
Realizační firma: Jaroslav Kopřiva, přihlašovatel Jaroslav Kopřiva
Použitá taška: Srdcovka 11, režná
 
2. místo – Bytový dům v Hrotovicích (obr. 7)
Realizační firma: Josef Vostál, přihlašovatel Josef Vostál
Použitá taška: Figaro 11 posuvná taška, engoba černá
 
3. místo – Radnice Olomouc (obr. 8)
Realizační firma: H&B delta, přihlašovatel Ondřej Hurta
Použitá taška: Malý prejz, režná
 
KATEGORIE HISTORICKÉ STAVBY
2. místo – Kaple ve Vlkosovicích (obr. 9)
Realizační firma: Práce klempířské, přihlašovatel Zdeněk Bůžek
Použitá taška: Bobrovka režná
 
2. místo - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích (obr. 10)
Realizační firma: TESMO s.r.o., přihlašovatel Martina Karvayová
Použitá taška: Velký prejz, režná
 
3. místo – Střední škola řemeslná v Jaroměři (obr. 11)
Realizační firma: TESLICE CZ s.r.o., přihlašovatel Martin Šrámek
Použitá taška: Bobrovka, Malý prejz a Velký prejz, režné

Zajímavé ceny pro realizační firmy

Také zde uvedené realizační firmy získaly za své umístění zajímavé ceny, kterými je 5 palet základní tašky Tondach ČR pro každé druhé místo a 3 palety základní tašky Tondach ČR pro místa třetí.
 

Nejkrásnější střechy s pálenou krytinou Tondach 2018

Teď už znáte nejkrásnější střechy s pálenou krytinou Tondach, které byly v České republice zrealizovány v loňském roce.
 
Pod jejich výběrem je podepsaná odborná porota v čele s profesorem Ing. Miloslavem Novotným, CSc. (VUT Brno, FAST) a ve složení Ing. Eva Hellerová (autorizovaný inženýr a soudní znalec, specializace střechy a střešní pláště), Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. (ČVUT Praha), Ing. Miroslav Kaliba (projektová kancelář DESIGN SERVIS), Jaroslav Kousal (Cech KPT ČR) a zástupci firmy Tondach Rudolf Prus a Ing. Vít Jirkovský. Pro zajištění nestrannosti nechyběli ani redaktoři odborného tisku.

Těšíme se na další krásné realizace, které se utkají v novém 15. ročníku soutěže – Pálená střecha 2019.

2. místo – RD Kateřina (obr. 4)
3. místo – RD a stáje ve Žďáru (obr. 5)
2. místo Kategorie Veřejně prospěšné stavby – Kaplička ve Zbožnově (obr. 6)
2. místo Kategorie Veřejně prospěšné stavby – Bytový dům v Hrotovicích (obr. 7)
3. místo Kategorie Veřejně prospěšné stavby – Radnice Olomouc (obr. 8)
2. místo Kategorie Historické stavby – Kaple ve Vlkosovicích (obr. 9)
2. místo Kategorie Historické stavby – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích (obr. 10)
3. místo Kategorie Historické stavby – Střední škola řemeslná v Jaroměři (obr. 11)

Čtěte také