Část auta zakládacích techniků Wienerberger s nápisem profi zakládání staveb.

Workshop - Založení a zdění broušených cihel

Možnost vyzkoušet si na vlastní kůži zakládání první vrstvy zdiva z cihel Porotherm 30 T Profi a následné zdění cihel na zdící pěnu Dryfix si nenechalo ujít bezmála 40 stavebníků. Jak workshop probíhal a zda byl pro přítomné svépomocníky přínosem se můžete podívat ve videu.

Služba proškolení ze založení

Na začátku jsme společně probrali činnosti, které se na stavbě uskutečnili od minulé návštěvy, tedy minulého workshopu. Ukázali jsme si materiály, které byly na stavbě použity,  i materiály, které budeme potřebovat pro správné založení stavby.
Velkou pozornost návštěvníků upoutalo pěnové sklo i rozdíl mezi originální nerezovou kotvou pro napojení vnitřních zdí na obvodové stěny a často používaným sádrokartonářským přímým závěsem, který dle odborníků není pro tento účel vhodný a nedoporučují jej použít.
Hlavním důvodem, proč jej technici z firmy Wienerberger nedoporučují, je jeho středové zúžení a výrazné oslabení z důvodu většího počtu otvorů. Dalším argumentem je materiál, ze kterého je závěs vyroben.
Vzpomínám si, jak mi při zahajování minulé stavby byl od jiného výrobce zdiva v podstatě doporučen opak ve smyslu „dej tam sádrokartonářský přímý závěs. Je levnější a výsledek bude stejný“ :-).
Při realizaci této stavby jsme ovšem nakoupili originální nerezové kotvy.

Workshop v Rostoklatech

Zakládání a zdění na pěnu Dryfix

Pro zakládání v rámci workshopu byla připravena jedna stěna domu a celý obvod garáže.
Při zakládání se stavebníci seznámili s digitálním nivelačním přístrojem i zakládací sadou. Upozornili jsme na nutnost dodržet minimálně 10 mm vrstvu zakládací malty a také podmínku začít s nanášením zakládací malty v nejvyšším místě desky. 
Na stěnách, které byly založeny z předchozího dne, probíhala v druhé části workshopu ukázka zdění na pěnu Dryfix.
Při zdění pěnou Dryfix na broušené cihly plněné minerální vatou, tedy cihly s označením Porotherm T Profi, si stavebníci na pistoli nasadili pomocný nástavec, který zajistí, že pěna bude nanášena přesně na žebra cihel T Profi. V případě neplněných cihel se nástavec nepoužívá a pěna se aplikuje ve dvou pruzích.
Cihly před zděním otíráme štětcem s vodou, abychom je zbavili prachu a dalších nečistot.

Video

Otázky a odpovědi k zakládání broušeného zdiva a zdění

Výhodou živých workshopů je možnost pokládat přítomným technikům libovolné otázky. Vybrali jsme 5 dotazů a odpovědí, které zaznívaly na workshopu nejčastěji.

Otázka 1: Slyšel jsem, že v Německu se nepoužívá pěna Dryfix. Že je lepší lepidlo. Je to pravda?
Pravda to není. V Německu se pěna Dryfix běžně používá.
 
Otázka 2: Když spojuji cihly lepidlem, vytvořím plochu lepidla po celé šířce cihly. Ale když použiji pouze pruh pěny, nevzniknou mi tepelné mosty?
Nevzniknou. Parametrově jsou hodnoty tepelného odporu srovnatelné.
 
Otázka 3: Když používám pěnu Dryfix a nemám cihly plněné vatou, může tam vznikat komínový efekt. Jak se mu vyhnu?
Je třeba, aby zdivo bylo dokonale uzavřené. Například otvory pro krabičky elektroinstalace velmi pečlivě vyplnit sádrou. Podmaltovat (uzavřít) vnitřní i vnější parapety.
 
Otázka 4: Cihly se mezi sebou nelepí a jsou spojeny pouze perem a drážkou, takže tudy může unikat teplo. Tím pádem nemá stěna cihel tepelné parametry, které píšete?
Udávané teplené hodnoty nejsou pro jednu cihlu, ale jsou pro celou stěnu. Zkouší se to tak, že se postaví stěna a na ní probíhá měření. Cihla má parametry lepší, spoje mezi cihlami horší a udávaná hodnota, která je pro celou stěnu, je tedy nějakým průměrem.
 
Otázka 5: Když se pracuje s klasickou PUR pěnou a dá se jí větší množství třeba kolem oken, tak se rám okna zkroutí. Nemá to vliv i na cihly při zdění, pokud to s pěnou přeženu?
Pro zdění nepoužíváme klasickou PUR pěnu, ale používáme zdící pěnu Dryfix. To je speciální lepící pěna, která nenabývá jako pěna, kterou popisujete. PUR pěnu pro zdění používat nedoporučujeme.

Část auta zakládacích techniků Wienerberger s nápisem profi zakládání staveb.
Workshop v Rostoklatech, postavy u základové desky a pan Tesárek přednáší.
Workshop v Rostoklatech, muž rozbaluje paletu cihel.
Workshop v Rostoklatech, muž se zakládacím technikem urovnávají zakládací maltu
Workshop v Rostoklatech, muž nanáší zakládací maltu
Workshop v Rostoklatech, technik lepí kotvu do zdiva.

Čtěte také