Dělník na stavbě urovnává zakládací maltu lištou

Zakládání první řady cihel

Přesné založení stavby vnímáme osobně, jako tu nejdůležitější stavební etapu. U nás jsme zvolili kombinaci cihel Porotherm 30 T Profi a Porotherm 30 Profi Dryfix. Pro založení jsme využili službu „Pomoc se založením“ a obvodové stěny nechali založit od profíků.

Služba proškolení ze založení

V domluvený termín dorazil na stavbu odborník na zakládání staveb ze společnosti Wienerberger. Prvním krokem bylo proměření výšky základové desky, respektive desek pěnového skla, které jsme v jedné z minulých etap po obvodu domu ukládali.
Při zakládání je důležité mít na stavbě nejen profesionála, kterého jsme si na založení stavby objednali, ale minimálně dva další pomocníky. Jeden bude míchat zakládací maltu a druhého bude mít k ruce zakládací mistr.
„Služba Pomoc se založením zahrnuje pěti hodinovou pomoc technika na stavbě. Technik na stavbě po dobu pěti hodin fyzicky pracuje jako zedník a snaží se zaučit lidi, kteří budou ve stavbě pokračovat.“ Prozradil v rozhovoru Roman Busta ze společnosti Wienerberger.
Službu Pomoc se založením jsme objednávali pomocí webového formuláře, který je k dispozici na stránce www.porotherm.cz/zakladani, přibližně s dvoutýdenním předstihem, abychom měli jistotu, že budeme zakládat v termínu, který jsme potřebovali.
Ve stavebninách jsme si půjčili míchačku, kterou jsme na začátku stavby nechtěli pořizovat, neboť se domnívám, že ji využijeme právě pouze při zakládání zdiva. Uvidíme, zda se mi tato domněnka potvrdí. Dále jsme měli připravenou vodu, pilu na řezání cihel, zakládací maltu a vlastní stahovací lať délky 3 m.
Technik dorazil v domluvený termín a připravil digitální nivelační přístroj, s jehož pomocí nejprve prošel celý obvod desky. Výškový rozdíl na desce byl po obvodu asi 3 mm (rozměr desky cca 14x10 m).
V nejvyšším místě se začalo s kladením zakládací malty na desky pěnového skla. Pro urovnávání zakládací malty se používá speciální přípravek, který si technici přivezli s sebou. (Pozn. pro zakládání vnitřního nosného zdiva jsem si později digitální nivelák i zakládací sadu půjčil na jeden den ve stavebninách a vše provedl v pohodě svépomocí.)

Auto zakládacích techniků.

Kladení cihel

Po zavadnutí zakládací malty technici ihned přistoupili ke kladení první vrstvy zdiva. Do první řady jsme používali cihly plněné minerální vatou s označením Porotherm 30 T Profi.
Pro vytvoření správné rohové vazby je nutné cihlu Porotherm 30 T Profi zkrátit ve dvou třetinách její šířky. Z výroby zde má cihla již vytvořenou viditelnou drážku a pro nás to znamená, že není třeba žádné měření ani vytváření rysky.
Cihlu ukládáme uříznutou částí směrem do stěny a je vhodné nanést na tuto část lepidlo nebo zdící pěnu Dryfix. Ostatní cihly se vedle sebe ukládají na sucho a jejich spoj je zde zajištěn pomocí pera a drážky.
Během odpoledne bylo vše připraveno. Jednu stěnu a obvod garáže jsme záměrně nezakládali a nechali jej připravené na založení následující den, na který jsme naplánovali workshop pro stavebníky, kteří by si chtěli zakládání přijet vyzkoušet na vlastní kůži. Video z workshopu uvidíte v dalším příspěvku.

Video

Dělník na stavbě připravuje zakládací sadu
Dělníci na stavbě nanášejí zakládací maltu
Dělník na stavbě připravuje sadu pro založení zdiva
Dělník na stavbě urovnává zakládací maltu
Dělník na stavbě urovnává zakládací maltu lištou
Dělník na stavbě urovnává zakládací maltu lištou
Ukázka řezání cihel pilou
Postava klade první cihly na zakládací maltu
Část auta zakládacích techniků Wienerberger s nápisem profi zakládání staveb.
Detail na první řadu cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi. V první cihle je hřebík s provázkem, který udržuje rovinu.
Zakládací technik rovná cihly do roviny podle nataženého provázku.
Dělník pokládá cihly dle nataženého provázku, vedle sebe má kolečko plné cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi.

Čtěte také