Kalkulační program VMPTH3

Kalkulační program
Výpočet spotřeby materiálů Porotherm.

Popis produktu

Programový produkt "VMPTH3 - výpočet spotřeby materiálů Porotherm" je určen pro vytvoření výkazu výrobků Porotherm pro hrubou stavbu (cihelné bloky, překlady, stropní nosníky, stropní tvarovky, malty, omítky, ...).
Tento produkt poskytuje společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. svým klientům jako nadstavbovou službu pro vytvoření jmenovitého seznamu jednotlivých výrobků Porotherm včetně specifikace jednotlivých doplňkových cihel (cihly poloviční, rohové, koncové, ...) a umístění překladů a stropních prvků.

Požadavky na výpočetní systém

Program je možné používat jak s nainstalovaným prostředím MS Access společnosti Microsoft Corporation, tak i bez něj.

Ve snaze maximálně snížit počet instalovaných komponent nabízíme uživatelům s nainstalovaným MS Access zkrácenou instalaci (cca 3 MB) podle bodu A.

 

Postup instalace programu VMPTH3 v. 784 (aktualizace 7. 3. 2019):

Na PC, na němž instalujete program si ověřte, zda je na něm nainstalovaný Microsoft Access – hledejte v menu

Start nabídku Start -> Programy -> Microsoft Access
nebo
Start -> Programy -> Microsoft Office -> Microsoft Access
Pokud tuto nabídku naleznete, spusťte program Microsoft Access a zvolením Nápověda -> O aplikaci Microsoft Access zjistěte, jakou verzi Microsoft Access má PC nainstalovanou:
  1. pokud má PC nainstalovaný Microsoft Access 2000 a vyšší (2002 až 2013), použijte postup podle bodu A)
  2. pokud žádnou nabídku s Microsoft Access v menu Start nenajdete (nebo je nainstalovaná starší verze MS Access - např. Access 97), postupujte podle bodu B)

A. Instalace na PC s nainstalovaným Microsoft Access 2000 a vyšším (2002 až 2013)

  1. stáhněte a spusťte soubor SetupVMv784Acc2000.exe
  2. spusťte program (ikonou VMPTH3 na ploše nebo z menu Start -> Programy-Wienerberger -> Výpočet spotřeby materiálů Porotherm - Program VMPTH3 v784)
 

B. Instalace na PC, kde není nainstalovaný žádný Microsoft Access

  1. proveďte instalaci podle bodu A
  2. pokud při spuštění programu dle bodu A2 obdržíte chybové hlášení, že systém Windows nemůže otevřít soubor VMPTH3ap.mde, nainstalujte si modul MS Access Runtime 2010 (viz bod B3). Pokud program podle bodu A2 spustíte, krok B3 již neprovádějte !
  3. stáhněte si zdarma a nainstalujte 32bitový modul (velikost 175MB) MS Access Runtime 2010 - nejlépe z oficiálního webu Download Center společnosti Microsoft https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=10910
  4. spusťte program (ikonou VMPTH3 na ploše nebo z menu Start -> Programy-Wienerberger -> Výpočet spotřeby materiálů Porotherm - Program VMPTH3 v784)

V případě potřeby využijte prosím kontaktních a elektronických adres pro komunikaci.
Vzniknou-li při práci s tímto programem nějaké problémy, případně budete-li mít jakékoliv problémy s instalací tohoto produktu, kontaktujte prosím přímo autora programu na adrese:jan.hodny@wienerberger.com.
Vynasnažíme se Vám pomoci.
 

 

Čtěte také