Malý prejz S - režná

Taška Malý prejz S se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky).

Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekostrukce střech památkově chráněných objektů. Taška Malý prejz S se klade do malty.

Pokládka je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytiny.

No products available