Porotherm KP 11,5 a 14,5

Keramické ploché překlady Porotherm KP 11,5 a 14,5 se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích. Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým.
Dodávka
Překlady Porotherm KP 11,5 a 14,5 jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech rozměrů 75x75x960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou.

Rozměry d/š/v [cm]100-275/11,5 a 14,5/7,1
Hmotnost [kg/m]17/20 kg/m
Hmotnost [kg/ks]17/20 kg/m
Součinitel tepelné vodivosti včetně omítek λ [W/mK]KP 11,5 - 0,73
KP 14,5 - 0,68