POROTHERM DRYFIX

Technické údaje ke zdicí pěně pro broušené cihly

Zdicí pěna POROTHERM DRYFIX je ve vlhku tvrdnoucí jednosložková pěna, která se smí používat výlučně ke spojování broušených cihel.

 

Výhody

– úspora práce až 50 %

– jednoduché a rychlé zpracování

– velmi dobrá izolace

– hotová jednosložková pěna

– extrémně silná lepivost
– zpracovatelnost až do -5 °C

technické údaje

 

obsah

750 ml

teplota při zpracování -5 až +35 °C
teplota obsahu dózy min. 0 °C (ideálně +20 až +25°C)
teplotní odolnost -40 až +100 °C (krátkodobě do +120 °C)
nelepivost povrchu (18 °C/60 % rel. vlh. vzduchu) cca 5-10 minut
možnost řezání (18 °C/60 % rel. vlh. vzduchu) po cca 20 min. (Ø 3 cm)
objemová hmotnost cca 16-18 kg/m3
součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/(m.K)
hořlavost (DIN 4102, část 1) třída materiálu B2
vydatnost obsah dózy stačí na cca 5 m2 stěny (nanášení pěny ve 2 pásech)

 

– obsah 750 ml
– počet 12 ks/krabice

 

Zdicí pěna POROTHERM DRYFIX pro zdění zdiva bez přiznaných ložných spár je dodávána v krabicích po 12 dózách v množství, které odpovídá množství a druhu objednaných cihel Porotherm Profi Dryfix.

Zpracování

Lepené povrchy zbavit volných částí, separačních prostředků jako prachu, mastnoty atd. a dobře navlhčit (u suché cihly). Kompletní doba vytvrzení pěny je silně závislá na teplotě a vlhkosti okolí a také na tloušťce vrstvy a může činit několik hodin. Znečištění (čerstvé stříkance pěny) ihned vyčistit pomocí čističe zdicí pěny nebo acetonu. Čerstvé pěny se nedotýkejte! Po vytvrzení je možné již jen mechanické odstranění. Vytvrzená pěna na lidské pokožce se po 1-2 dnech sama odloupne.

 

Pokyny pro lepení broušených cihel

Na výškově vyrovnanou první vrstvu, příp. další vrstvy broušených cihel nanést 2 pásy pěny s průměrem cca 3 cm, a sice rovnoběžně ve vzdálenosti 5 cm od vnější, případně vnitřní hrany cihel. Kladení nové vrstvy (spojení dohromady) broušených cihel na pásy pěny se musí uskutečnit před zavadnutím povrchu pěny – do cca 3 minut. Již přiložené broušené cihly neodstraňovat a ani neposouvat, v opačném případě se musí znovu nanést pásy pěny.

 

Aplikace

  1. Dózou cca 20x zatřepat (před každým použitím).
  2. Dózu přišroubovat na adaptér pistole pro nanášení pěny (ne příliš
    napevno).
  3. Povolit regulační šroub a poté stisknout na dobu min. 2 sec. spoušť pistole (pro naplnění hlavně pistole), pěnu nechat krátce vytékat.
  4. Pistole je nyní připravena pro nanášení pěny (dóza je dnem vzhůru).
  5. Dávkování pěny lze regulovat pomocí spouště pistole a je možné jej nastavit
    pomocí regulačního šroubu.