Vlastnosti cihel plněných minerální vatou

Cihly budoucnosti Porotherm T Profi

Výborné tepelněizolační vlastnosti zdiva

Plnění přísných podmínek energeticky efektivní výstavby na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí zajišťuje tepelná izolace ve formě kamenné vlny integrované uvnitř dutin cihly.

Prostup tepla U stěnou z těchto cihel se pohybuje v hodnotách od 0,14 do 0,22 podle tloušťky zdiva a s rezervou vyhovuje zpřísněným požadavkům na obálku budov, upraveným prováděcí vyhláškou k zákonu o hospodaření energií s platností od 1. 4. 2013.
 
Technologie cihel plněných minerální vatou je vhodnou odpovědí na požadavky kladené v budoucnu na domy s téměř nulovou potřebou energie.
 
Hodnoty prostupu tepla pro zdivo tloušťky 50 a 44 cm bezpečně splňují limity pro výstavbu pasivních rodinných domů.

  • Porotherm 50 T Profi            U = 0,14 W/(m2K)
  • Porotherm 44 T Profi            U = 0,16 W/(m2K)

Pro nízkoenergetické rodinné domy lze s rezervou použít cihly Porotherm T Profi v tloušťce 38 a 30 cm.

  • Porotherm 38 T Profi            U = 0,19 W/(m2K)
  • Porotherm 30 T Profi            U = 0,22 W/(m2K)

 

Neméně důležitou vlastností keramického cihlového systému je optimální tepelná akumulace, která umožňuje uložit v materiálu přebytky tepla z vytápění v topném období, prodlužuje topné přestávky a zachovává teplé povrchy při větrání.
 
Vlastnosti cihelného zdiva stabilizují vnitřní prostředí i v letním období. Keramická stěna dokáže optimálně odebírat přebytečné teplo z interiéru a podobně jako středně těžké stěny k tomu využívá noční chladnutí vzduchu jak větráním interiéru, tak ochlazováním vnější strany stěny z exteriéru.

Výborné tepelněizolační schopnosti cihel zajišťují dostatečně vysoké povrchové teploty obvodové konstrukce a při správném provedení konstrukčních detailů eliminují vznik tepelných mostů. Je tak minimální riziko kondenzace vodní páry na podchlazeném povrchu konstrukce s následným vznikem plísní.


Ochrana proti hluku a požáru

Vlastnosti obou vstupních materiálů ale nefungují jen jako samostatné jednotky, naopak vzájemně se doplňují a podporují.
 
Cihelná tvarovka tvoří pro výplň z minerální vaty ideální ochranu před vnějším prostředím, a zajišťuje tak velmi vysokou životnost stavby včetně samotné tepelné izolace. Stěny jsou chráněny proti biotickému napadení a mechanickému poškození.

Masivní cihelné zdivo vytváří dostatečnou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací.
 
Vysoký stupeň požární odolnosti je dán tím, že cihelný střep i kamenná minerální vlna jsou materiály nehořlavé – jsou zařazeny v nejvyšší třídě reakce na oheň A1.


Pevnost a únosnost cihel plněných minerální vatou

 

Statické a protipožární hodnoty neovlivňuje pouze materiálové složení zdiva, ale také konstrukce samotného bloku.

 

Velká tloušťka obvodových i vnitřních žeber zaručuje bezpečné přenesení zatížení od vodorovných konstrukcí a příznivě také ovlivňuje chování při seizmickém zatížení.


Uspořádání vnitřních žeber garantuje kontakt celé plochy keramiky mezi jednotlivými vrstvami zdiva a tím využití naprosté většiny plochy cihelného střepu pro přenesení svislého zatížení.

 

Tím se cihly T Profi liší od běžného zdiva a vykazují vyšší únosnost i při relativně menší uváděné pevnosti.

 

 


Cihla plněná minerální vatou a voda

Mokré procesy probíhající při výstavbě domu vnášejí vlhkost téměř do každé navazující konstrukce. Pokud ale cihelný střep vlhkost absorbuje, dokáže ji také přirozeně a rychle odvádět do vnějšího prostředí.

 

Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofobizovaná, což znamená, že ani v případě mokré cihelné tvarovky nenasákne minerální izolace žádnou vlhkost z keramického střepu. To bylo ověřeno i praktickou zkouškou výrobcem.

 

Zároveň nepohlcuje vzdušnou vlhkost ani vodní páry při jejich prostupu stěnou.


Výrobky z kamenné minerální vlny jsou charakteristické velmi nízkým difuzním odporem, stejně tak jako výrobky z cihelného střepu. Díky tomu může vodní pára procházet volně stěnou až na vnější líc stavební konstrukce.

 

Cihly plněné minerální vatou jsou tedy v celém svém objemu paropropustné – odvádějící vzdušnou vlhkost vznikající v průběhu výstavby i následným užíváním domu.


Přírodní materiály zajišťují zdravé bydlení a mohou být dokonale recyklovány. Jejich použití je ekologicky i energeticky šetrné.