Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a dat je důležitou záležitostí, na kterou klademe velký důraz při našem podnikání. V tomto ohledu vás chceme informovat o tom, které údaje Wienerberger sbírá, když navštívíte naše stránky a pro jaké účely se používají:

1. Data o zákaznících

Pokud se zaregistrujete na webových stránkách společnosti Wienerberger, objednáte si informační materiály nebo prospekty, ukládáme do paměti různá Vámi poskytnutá data, jako jsou např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo firma. Tato data jsou využívána především pro nabídku servisu, tedy zasílání požadovaných informačních materiálů, novinek nebo vytvoření Vaší vlastní osobní vstupní stránky Wienerberger. Pokud jste vyjádřili souhlas, využijeme Vaše osobní data také pro zasílání zajímavých informací ze skupiny Wienerberger poštou nebo e-mailem. Můžete samozřejmě tento Váš souhlas odvolat – v takovém případě se s námi prosím spojte pomocí našeho kontaktního formuláře nebo se odhlaste přímo v zápatí newsletteru.

2. Předávání osobních dat

Wienerberger nebude Vaše data v žádném případě předávat nebo nějakým jiným způsobem zpřístupňovat třetím osobám. Vaše data se předávají pouze interně jiným organizačním jednotkám, popř. podnikům koncernu Wienerberger a nebo třetím osobám pověřeným plněním reklamních a servisních úkolů, aniž by tyto třetí osoby směly tyto údaje užívat pro vlastní potřebu nebo je předávat dál.

3. Technická data

Pokud navštívíte naše webové stránky, zobrazí náš webový server obvyklá technická data spojení, která se používají pouze anonymně jako podklad pro statistiku chování uživatelů, abychom mohli naše webové stránky neustále vylepšovat s ohledem na spokojenost uživatelů.

4. Odkazy

Tato ochrana dat platí pouze pro tyto stránky společnosti Wienerberger, ne pro webové stránky jiných podniků, na jejichž stránky jsme uvedly odkaz.

Máte ještě další otázky?

Pokud ještě máte další otázky nebo požadujete informaci o uložených datech, pak se prosím na nás obraťte pomocí kontaktního formuláře, který vyplňte a ihned odešlete.
 
Kontaktujte nás!