České Budějovice, 15. 6. 2016

Do 7. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“ od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. se přihlásilo celkem 129 studentů z 18 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR. Přihlášení studenti 3. a 4. ročníků se rozhodli prezentovat své schopnosti v navrhování staveb a porovnat své dovednosti s ostatními studenty.
Přehled studentů oceněných v prvním soutěžním kole je ke stažení na tésto stránce.
 
 

Petra Vojkůvková 4.ročník 1. místo

Vyhlášení sedmého ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“

Studenti středních průmyslových škol stavebních, 7. ročník soutěže byl právě vyhlášen. Přihlaste svůj projekt ve školním roce 2015 - 16.


Soutěž vyhlašuje společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních již po sedmé. Studenti 3. ročníků soutěží v kategorii projekt rodinného domu, studenti 4. ročníků v kategorii projekt občanské stavby, do které spadají i projekty bytových domů.

Studenti čtvrtých ročníků se mohou do soutěže přihlásit do 15. 4. 2016 a studenti třetích ročníků do 20. 5. 2016. Přihlášky musí být označeny heslem „Soutěž o nejlepší projekt pro studenty SPŠS“ a zaslány do výše uvedených termínů do sekretariátu soutěže. Stejné termíny platí i pro odevzdání soutěžních prací – ty studenti odevzdají osobě určené vedením školy, která jejich převzetí písemně potvrdí.

 

Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat přihlášku co nejdříve.

První, školní, kolo probíhá na každé přihlášené škole samostatně a oceněny jsou vždy 3 práce v každé soutěžní kategorii.
 
Projekty oceněné ve školním kole postupují automaticky do kola druhého, celostátního. Ve druhém kole se hodnocením soutěžních prací zabývá odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, odborníků v oboru a mediálních partnerů soutěže. Odměněny jsou vždy 3 projekty v každé soutěžní kategorii.
 
Ocenění studenti získávají zajímavé finanční odměny, které jsou udělovány za obě dvě kola soutěže. Na odměnu se mohou těšit také školy a odborní pedagogové oceněných studentů.
 
Zpracování vizualizace zůstává povinné pro studenty čtvrtých ročníků, pro studenty třetích ročníků je vizualizace nadále dobrovolnou, nicméně doporučenou součástí projektu. 
 
 

Mediálními partnery soutěže jsou:

MATERIÁLY PRO STAVBU, STAVEBNICTVÍ A INTERIÉR

 

Pravidla soutěže, přihláška a tisková zpráva k letošnímu ročníku soutěže jsou v dokumentech ke stažení na této stránce.

Čtěte také