Porotherm strop

Řez stropu Porotherm
Strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky

Použití stropu

Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzav řených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm!

Výhody stropu

  • světlé rozpětí až do 8000 mm
  • možnost ekonomické volby ze šesti tlouštěk podle zatížení a rozpětí
  • vysoká únosnost
  • tuhá monolitická deska
  • snadná (i ruční) manipulace a montáž
  • ideální podklad pod omítku
  • nízké doplňkové vložky pro možnosti širšího sta tického využití stropu
  • snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm
Kompletní údaje v technickém listu ke stažení na této stránce.

Čtěte také