Proškolení ze založení / zdění

Proškolení ze založení / zdění
Jakmile dokončíte základovou desku, náš stavební technik Vás proškolí ze založení stavby z cihel Porotherm Profi.

Proškolení ze založení obsahuje

 • 5 hodin aktivní činnosti technika při založení stavby: vyrovnání nerovnosti základů maltou, vyzdění a založení první řady cihel s maximální přesností do roviny dané laserem;
 • promítnutí bohatých zkušeností a praxe stavebních techniků do kvality této služby; každý z nich má založeno několik set menších i větších staveb;
 • technik je vybaven potřebným špičkovým vybavením – vyrovnávací souprava, rotační laser a další pomůcky pro zdění;
 • zaškolení, vysvětlení následného postupu zdění, řešení detailů, kotvení a napojení vnitřních příček, správné napojení na další součásti obálky stavby – aplikace zdicí pěnou Dryfix / nanášení tenkovrstvé malty;
 • pokud je dodržena stavební připravenost, lze založit standardní půdorys objektu celý (150 m2), včetně středového nosného zdiva.
(podmínkou je dodržení stavební připravenosti)

Podmínky poskytnutí služby

 • služba je určena individuálním stavebníkům i stavebním firmám
 • rozsah služby - 5 hodin
 • objednatel je povinen před poskytnutím služby uhradit technikovi společnosti Wienerberger s.r.o. v hotovosti částku 6.050,- Kč včetně DPH
 • vztahuje se na zakládání jakékoli stavby z broušených cihel Porotherm Profi, Porotherm Profi Dryfix, Porotherm EKO+ Profi, Porotherm EKO+ Profi Dryfix, Porotherm T Profi, Porotherm T Profi Dryfix
 
Podmínkou školení technika na stavbě je správně připravené staveniště (zodpovídá objednatel):
 1. Zedníci a pomocné síly
  • alespoň 1 zedník + 2 přidavači (po celou dobu přítomnosti technika)
    
 2. Materiál
  • potřebný sortiment Porotherm včetně doplňkových cihel
  • dostatečné množství zakládací malty Porotherm, případně zdicí malty o pevnosti 10 Mpa​
Poznámka:
palety s cihlami Porotherm je vhodné rozmístit rovnoměrně po základové desce s ohledem na manipulační prostor – min. 1,5 m od zakládaného zdiva (palety však není možné stavět na sebe neboť by bránily průchodu paprsku rotačního laseru).

 
 1. Pracovní nářadí a pomůcky
  • hliníková stahovací lať 3 m
  • bubnová míchačka
  • 2x stavební kolečko
  • běžné zednické nářadí (zednická lžíce, gumová palička, zednická šňůra, kratší vodováha, lopata)
    
 2. Přípojky
  • el. přípojka 220 V, voda
    
 3. Stavební připravenost
  • položení vodorovné izolace (izolační pásy v místech nosného zdiva)
  • přesné zakreslení polohy zdiva na základové desce (barvicí provázek) včetně kontroly úhlopříček
  • vyznačení polohy otvorů (dveře, francouzská okna, apod.)
    

Objednatel služby souhlasí:

 • že v případě nedodržení výše uvedených podmínek, které znemožňují poskytnutí služby, uhradí poskytovateli služby společnosti Wienerberger s.r.o. náklady ve výši 13.068,- včetně DPH za zbytečný výjezd technika.
 • že osobní účastí technika společnosti Wienerberger s.r.o. na stavbě se nijak nemění zodpovědnost za zhotovované dílo (stavbu), která zůstává v plné míře na zhotoviteli stavby.
 • se zařazením do databáze společnosti Wienerberger s.r.o. a poskytnutím těchto shora doplněných údajů třetím osobám smluvním partnerům společnosti Wienerberger s.r.o. k tomuto účelu. 

Po objednání služby vám bude na zadanou emailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail. Pokud potvrzovací e-mail neobdržíte do několika minut, neváhejte a objednejte službu znovu.

 
 
Poznámka: Službu je potřeba objednávat s dodatečným předstihem (3-4 týdny v sezóně), tj. jakmile je možné stanovit předběžný termín dokončení základové desky (je znám termín navezení materiálu Porotherm, zajištění pomůcek pro zdění, pomocných pracovníků, atd.).​

Službu poskytuje

Wienerberger s.r.o. – stavební technik (pomůže také s žádostí o proškolení ze založení / zdění).

Čtěte také